Dessa länkar måste Du bara se på.

Lycka till i denna nostalgiska resa.

 

Nattmannen. Den 15 november beslutades om stadens försvar, vakthållning, m .m.. Man diskuterade bland annat stadens renhållning. Man fattade i detta stränga åtgärder i detta hänseende. De illa eftersedda larmgatorna omkring staden skulle rensas från sopor och all annan nerskräpning, med tanke på den stank och risk för smittosamma sjukdomar som fanns. Tunnor anskaffades till gårdar och hus och ställdes upp på vissa platser längs vallarna, dessa tunnors rengöring samt utsköljning ålades nattmannen at utföra mot en skälig ersättning samt att han erhöll friheten att med dessa tunnor fara ut genom Stadsporten. Dessa tunnor var endast avsedda för stadens invånare, garnisonens soldater fick anskaffa sina egna men även dessa skötes av våran nattman att rengöra desamma utanför Stadsporten.

Österportskolan

Drottningtorget, Restaurang Kvarnen Östergatan 10

S:t Tomasgatan i korsningen

Stora Kvarngatan riktad mot Jerusalemsgatan

Humlegatan med mycket historia

Gustav Adolfs Torg En vinterdag 1950.

Lärling på Grönegatan

Karta över Caroli området som det såg ut innan

Rörsjöskolan med annex

Paraply Mårten från Rundelsgatan 1960

Buttericks kommer väl alla ihåg.

Jerusalemsgatan med spettkaksbagaren

Värnhemstorget 1960

SJ Godsexpedition samt avgående gods

Min historia

Grandbio, Drottningtorget.

Södertull med Rundan och Värdshuset.

Målaren Kilian Zolls

Polishuset Värnhem bild 1960

Korsningen Amiralsg - Föreningsg 1970 .

Rundelsgatan ner mot Östergatan

Cafe Linnea Grönegatan - Cattesundsgatan

Grönegatan med gamla Cafe Linnea

Caroli baksida eller resterna av Humlegatan

Victoria Biografen S:a Förstadsg

Caroli Kyrka Cattesundsgatan

Mårtensgatan sett från korsning Grönegatan

Monark på S:t Tomasgatan

Bergaskolan, Limhamn 1953

Lundberg räddar "Ribban"

Mitt hästekipage på Carlsgatan

Kaffestugan,Lundavägen,Malmö

Minns Du dom än!!!!!

Norregatan från 1960 och 2001

Min Rörsjöplan, Drottninggatan,Malmö

Här slipade vi skrillorna.

Min Rörsjöpark,Drottninggatan

Stampen Östergatan för alla.

 

 

 

 

tillbaka här.  

                                                                                Eller följ denna    till nästa sida för mer spännande läsning om vårt malmö och dess gator.