Denna bild får tala för sig själv, vi som bott där minns denna rasering med saknad och väcker idag starka känslor för oss som vet hur det var att växa upp i dessa charmiga arbetarekvarter där trångboddheten gjorde sig påmind varje dag men där närhet skapade en kontakt mellan familjemedlemmarna som idag tycks ha försvunnit helt. Alla dessa bakgårdar med sina kullerstensbeläggningar och dessa utedass som även hade sin charm där varje hushåll tilldelats sitt lilla hemliga rum som av förklarliga själ innehåller många hemliga tankar.

Längre ner till höger och inne på Kattsundsgatan [som tidigare noga bestämt på 1500-talet hete Cattesund dock 1864 fastställdes namnet Kattsunds] gatan låg ett gammalt välbesökt Kafé gul punkt [Kafe Linnea] på höger sida som var välbesökt av dessa s.k arbetarefamiljer och runt hörnet på Kattsundsgatan över gatan låg en sportaffären [Nilsson Sport]där många fina saker fanns men där frånvaron av pengar var större så det blev inget köp denna gång.

tillbaka.