Lundbergsgatan, Malmö år 1920

Lundbergsgatan, Malmö. I bakgrund kan vi se Husarkasernen vid Mariedalsvägen.

Historia: Gatan uppkallad efter grosshandlaren Johan Lundberg, född år 1858 bortgången 1905, boendes i trakten. Johan ägde fastigheten på dagens Lundbergsgatan no:7. Byggnadsnämnden var dock framme igen året 1910 och föreslog att nya namnet skulle bli "Trollegatan" detta efter en donator till stadens jord i hörnet av Mariedalsvägen - Regementsgatan, nämligen Georg af Trolle, bortgången år 1884. Men Lundbergsgatan förblev namnet. Lundberg räddade "Ribban" gick det att läsa i tidningarna året 1902. Då syftar man Johans insats vid stormen året 1902 då Ribergsborgs kallbadhus blåstes sönder och samman. Stadens ansvariga tvekade för en ny uppbyggnad, då trädde Johan L in på scenen och "Ribban" kunde byggas upp igen. Egentligen ägnade sig Johan L åt skeppsrederi, lärde väl lite på Palms rederi innan han startade eget.

Tärningholmsgatan, efter lantstället Terningholm, som låg ungefär där Rönneholmsgången och Dammfrigången korsar varandra men som sedermera revs år 1958. Första ägare till lantstället var Terning Hansen bortgången år 1684, rådman och borgmästare i Malmö. Under 1700-talet och långt in på 1800-talet kallades denna för Terningholmsgatan och först 1846 blev det Terningholmsvägen. 1901 föreslog att gatan skulle döpas till Häradsgatan, som vanligt rådde stor oenighet och namnet blev därför Riisgatan, efter Andreas Riis, grosshandlare samt ägare av en fastighet vid samma gata, bortgången året 1919. Året 1935 återgick namnet till Tärningholmsgatan.

Västra Stallmästaregatan. Fram till år 1973 kallad bara Stallmästaregatan. År 1910 var där även ett förslag på att kalla gatan för kort och gott Stallgatan.

Ingelstadsgatan. Året 1897 hade ett nybildat bolag Omnibus sin station på linjen mellan Centrum och Fridhem, därför fanns namnförslag som Omnibusgatan, tyvärr avslag på denna begäran.

Köpenhamnsvägen blir klar året 1945. I med detta försvann en gata, Lilla Strandvägen.

Limhamnsfältet. 1853 benämns detta som Wästra Betesmarken, som året 1860 besåddes och övergick året 1869 från stadens ägo till kronans ägor. Fältet (Exercisfältet)disponerades av Kronprinsens Husarer. Året 1911 återgick denna mark till stadens ägor.

Nordmannagatan lades ut året 1927.Namnet "hänsyftade på områdets gamla karaktär av betesmark". Namnet blev Vångvaktaregatan. En klar förväxling skedde och uttalet "Fångvaktaregatan", så året 1945 förslog man ett namnbyte till Ängvaktaregatan. Fullmäktige avslog denna önskan, med motiveringen "ej erforderlig". Villaägarna gav dock inte upp kampen så lätt, året 1951 blev det till en namnändring, Vångvaktaregatan blev till Birkagatan.

tillbaka.