Östergatan från andra hållet sett 1960. Till höger ner går sedan Mäster Nilsgatan som ännu finns idag. I höger kant ser vi fastigheten [ritad av arkitekten John Smedberg]som varit platsen för bl.a. Sparbanken Bikupan som grundades år 1873 som inte finns kvar och innehåller bl.a. Pantbanken, "Stampen" kallades detta i folkmun som finns kvar. Detta var ett känt begrepp även på 1900 - talet. Till "stampen" gick man med sin bästa tänkbara sak för att belåna saker som man kunde undvara. Man försökte alltid att trissa upp mannen bakom disken men denne var en härdad man, man fick ungefär en tredjedel av värdet okay att detta var i underkant men man tog vads som erbjöds dock till en mätt med idag avskyvärt hög årsränt på mellan upp till 30% till 40% . Än idag finns dessa inrättningar bl. a på Bergsgatan i Malmö till ett urval av våra invånare som ser detta som en sista utväg. detta är än i skrivande stund ett välbesökt ställe. Återlösen är nu som då mycket dålig frågan är vid vilken tid det var svårast att återinlösa sina grejor Då eller Nu. Som i gamla tider utauktioneras dessa saker efter ett antal månader till högstbjudande där man idag som förr beroende på ekonomin kunde göra fynd eller t.o.m. återköpa pantade saker till lägre pris. Detta skedde bl.a. på Auktionskammare som låg borta vid Allmänna Sjukhuset Carl Gustav väg. Här låg Malmö auktionskammare i 299 år, år 1986 lades detta ner.

 

 

tillbaka.