Caroli City Baksidan, det måste man se på plats. För att uppföra detta fula och onaturliga komplex började man här rasera Grönegatan [som är en av Malmös äldsta gator och som från början var en kreatursstig och som på slutet av 1400-talet finns omnämnd som "thet gröne straede"] med start 1960 - talet något som tyvärr inte längre idag går att finna i Mitt Malmö.

 

Lärlingspågen.

På Grönegatan 36 lite åt höger på foto finns idag ett nytt hus som ersättning för det gamla fina 32 & 34 där jag arbetade ibland som lärling på ett transportföretag. Transportmedel bestående av häst och vagn. Idag i detta nya hus no:36 är det Polisens hittegodsavdelning.

Detta transportfordon finner Du här och själva lärlingsplatsen ser Du Här!

 

tillbaka.