Bild nedan tagen från Caroli Kyrkas torn. Här ser vi korsningen S:t Tomasgatan/Kattsundsgatan/Grönegatan och från höger ansluter Mårtensgatan där min första arbetsgivare hade sitt företag, Johanssons Papper, jobbet var som springschas.

 

Bild nedan: Kameran är här riktad mot Drottningtorget som här kan skådas i bakgrunden. I förgrundens kan vi se det omtalade och välbesökta Ölstället[ Restaurang Kvarnens ]Gård med Adress Östergatan 10 som drevs av källaremästare Malte Pålsson, här fanns ett antal olika klasser på denna restaurang och på den enklare lokalens trappa, där ölet kunde flöda fanns en storvuxen och vänlig ordningsman som sorterade ut inkomna gäster, Bakom korsvirkeshuset ligger idag fortfarande Humlegatan, med ett antal äldre byggnader än så länge att tillägga. Blå punkt.

 Restaurang Kvarnen Östergatan 10, Malmö. Nådetiden. Restaurang Kvarnen med fiskarestugan har bara en kort tid nådatid.
Söndagen 21 sept -1969 blir det något av gravöl för den knappt 40- åriga Skarkrogen. Inte minst Fiskarestugan har varit en omtyckt krog och om cirka tre veckor är det slutserverat här, enligt källaremästare Kolbjörn Dalmeim. Strax efter nyöppnandet tog SKAR över den då ganska unga krogen, vars bättre halva hade specialiserat sig på fiskmenyer.

Ridefogdens gamla hus.

I början av 1600-talet satt kung Christian IV ungdomsvän Sivert Grubbe som länsherre på Malmöhus. För att sköta sina många åliggande var han tvungen att ha pålitliga fogdar under sig. En av dessa var Niels Lauritzen Roed.

En aktad borgare. Mannen skulle komma att bli en aktad medborgare i Malmö. Året 1626 stod hans nya hus färdigt. Det står idag fortfarande kvar på samma plats, hörnet av Humlegatan och Östergatan.

Gnällspik. Niels verkade att ha varit en gnällig typ vad gäller inredningen vilket senare gick ut över hantverkarna speciellt murarna vad gäller tegelplattorna i stugan, dåtidens vardagsrum. Målarna i sin tur fick sig en åthutning vad gäller målning av huset utvändigt.

Drättmålningar. Uppe på andra våningen finns fortfarande Niels gamla väggmålningar kvar. På gatväggens nedre tredjedel har här den anonyme 1600-talets konstnären målat ett tygdraperi som hänger på en på väggen målad trästång.
Sådana här s.k. "drättmålningar" var mycket vanliga på 1600-talet.

En av de stora. I början av 1700-talet köptes Diedenska Huset av Hans Nehrman, en rik man som genom den höga skatt han betalade stod högt i gunst hos de svenska myndigheterna. Den stora gården till vilken också hörde Thottska huset till höger på bilden, blev barndomens tummelplats för en av de stora inom svensk juridik, David Nehrman.

Äldsta byggnadsdelen. En gammal äldsta byggnadsdel en träbit, ingen vanlig sådan utan en ekbjälke med en vacker text utskuren "XPS IMPERAT 1520", det vill säga "Kristus härskar 1520". Denna bjälke har förmodligen suttit över dörren till det hus som tidigare stått på just denna plats.

Restaurang Kvarnen. Längst bort i bild till höger ser vi det omtalade och välbesökta Rest Kvarnen, som var indelat i två (2) avdelningar, restaurang samt öldrickande enbart i andra delen.

Fastigheter med dessa i bild hus som revs för att ge plats för Caroli City och SAS Radison hotell på Östergatan i Malmö 1966.

Med bl a Restaurang Kvarnen i höjd med folkabussen och därefter Diedenska huset som sedermera renoverades.

 


R
iktning mot Drottningtorget.

 

 

tillbaka.