Så här såg gatorna ut i Caroli området ut innan nybyggnationen påbörjades.

1. Mårtensgatan

2. S:t Thomasgatan

3. Kattsundsgatan

4. Grönegatan

5. Jerusalemsgatan

6. Humlegatan

7. Rundelsgatan Dessa blåa punkt ska markera att här låg två (2) gränder vid namn Norregränd, här var ett annat namnförslag på gång år 1911, Caroligränd. Dock förkastades detta namnförslag, "motivering att man föranleder till antagande, att gränden skulle vara i närheten av Caroli Kyrka". En på Grönegatan in vid koksaffären samt en gränd från *)Norregatan in. Vid gul punkt bodde vi. Grönegatan till vänster samt Humlegatan rakt ram.

*) Norrgatan planerades vid fästningsverkets rasering år 1805-1807 namngavs år 1807. Norregatan som är dagens namn kom till 1864

En liten mera detaljerad karta med just många av de försvunna gator som räknas upp.

tillbaka.