En drängs arbetsdag.

Drängen från Grönegatan Kommer ni ihåg att jag berättade att jag provat på som hästdräng, till byggnaderna nedan stod våran färd allt som oftast jag på bänken livrädd att hästen skulle bära sig dumt åt, det var nog jag som bar mig dumt åt, genom att visa jag var livrädd för dessa stora djur. Företaget låg på Grönegatan, Malmö och bild ska försökas att ordna så fort en möjlighet finnes.

Godsexp.  Hit till denna byggnad drog man med häst och vagn från Grönegatan antingen för att lämna eller hämta sina fraktsedlar det gjordes här i denna byggnad sen var det bara att åka till utlämningsporten i detta fall no:16 - 20 lite längre ner. Byggnaden förmodligen byggd mellan 1897 - 1900.

Se nästa bild. Som synes används än idag detta hus fullt utav [SJ Godsexp] dock lite modernare som tydligen har behövts för att få denna byggnad att fungera i vår tid men i övrigt har inte mycket förändrats invändigt. Säkra indikationer tyder på en snar rivning av denna sista del i min livsupplevelse från liten till stor från omodernt till modernt. År 2002 revs hela härligheten, istället kommer det väl att byggas något jättehotell, om man ska tro på alla rykten.

Ankommande Gods. Tyvärr så finns inte hela längan av portar kvar det var väl ändå inget som väntat sig detta. Hur som kvar finns är i alla fall portarna för ank. gods & P G Magasinet portarna no:16 - 20. Man kan bara hoppas att man inte river även dessa stumpar men vad kan vi göra, tydligen är det lönsammare med P-plats för markägaren. Det var det där med att pengar är viktigt att tjäna.

Rester av utlämningsportar, resterande kultur borta med vinden till penningstinna ägares förtjusning.

Moderniseringen här består vad jag vet bara av denna uppfartsramp i övrigt orört i denna del av byggnaden. Vissa delar inhyser företag idag, tilläggas ska att byggnaden ännu ägs av SJ. Illavarslande om denna återstod av gammal tid skulle rivas också.

tillbaka.