Jerusalemsgatan sedd från Stora Kvarngatan. Jerusalemsgatan var för mig en mycket varm, trång gata, en blandning dessutom mellan olika samhällsklasser, detta störde dock inte mig, ty de gånger jag var på Jerusalemsgatan var för att vi, ja jag och min kompis Lars hade en källare där vi fixade med våran motorcykel, som vi troget varje Söndag gick ut till Soptippen för att få köra ett antal varv för att sedan laglydigt gå hem med hojen samma väg igen, här hade man verkligen fått itutat i sig att ha respekt för den som vi kallade lagens långa arm [polis]. Intet att förglömma våffelbagaren på no:2 som man ibland fick ta del av allt som gått sönder [gratis]. Men ibland kunde man smita från skolan ta denna genväg hem för att vara först på plats när det delades ut spill. Denna gata var tidigare en enda stor vattenavloppsgrop blev inte förrän 1861 en riktig gata. Jerusalem = År 1806 uppfördes på galt no:81 i nordvästra delen av nuvarande kvarter Jerusalem ett stort byggnadskomplex, som kom att i folkmun kallas -döptes till just Jerusalem. Notera vid röda punkter det vita huset som är Margaretas Stiftelse enbart för änkor men vid slutet1968 när grävskopor kom närmare och närmare fanns endast en gäst kvar som jag tror såg sig manad att flyttad.

 

 

 

Gubbarna står på Stora Kvarngatan, Malmö till höger i bild smiter vi ner till Jerusalemsgatan. Foto 1920

Jerusalemsgatan, Malmö foto 1950

 

 

 

 

En av våra läsare minns sin skoltid på Österportsskolan och efterlyser bilder från Stora Kvarngatan. Här ser vi den norra husraden från Norregatan fram till Stora Trädgårdsgatan fotograferad i mitten av 1960-talet. Husgaveln till höger är Österportsskolan.

Gulfmacken i hörnan Stora Kvarngatan-Norregatan. Nordéns möbler ligger på Norregatan och precis utanför bilden till vänster ligger Österportsskolan. Den lilla Gulfmacken är nästan vacker med sina vita kolonner och blomsterlådor med pelargonior. Stora Kvarngatan hette Qvarngatan fram tills Lilla Kvarngatan kom till i mitten på 1850-talet. Qvarngatan planerades vid fästningsverkens rasering år 1805-1807 namngavs år 1807 och namnbytet kom till stånd år 1870. Kvarnen det handlar om var Vallamöllan och till möllan ledde Vallagränd [Wallagränd], utlagd på 1840-talet och var ursprungligen en liten smal körväg från Norregatan till Möllan. Namnet försvann år 1980 då gränden gick upp i kvarteret Möllebacken. Ber att få återkomma med kartskiss.

Tre uppställda gentlemän för fotografering.
I bakgrunden kan vi notera M.Stadlers caferörelse.

 arkiv: sydsvenskan 1929

Västerut på Stora Kvarngatan stöter vi på Gasverksgatan som fram till år 1864 hette Gasverksgränd. Gasverket byggdes av den engelske ingenjören H.A. Milne som gjorde en ansökan för att få svara för belysningen i Malmö. Gasbelysningsbolaget bildades och vid Stora Nygatan uppfördes det första gasverket. Detta revs år 1898 för att ge plats åt en byggnation av ett elektricitetsverk, som stod klart år 1901. Den första gasbelysning i Malmö tändes den 1 Juli 1854. Södra delen av gatan utgjorde en gång Gasverkstorget. År 1875 gavs plats för allmän försäljning, torghandel förekom från år 1876 men lades ner år 1900 då verksamheten flyttades till Drottningtorget.

Värsta slumkvarteren har nu försvunnit, som var tillhåll för i mångas ögon flertalet skumma element. Dessa rader kan man finna om man gräver riktigt djupt. Här syftar man på kvarteren mellan Grönegatan och Stora Kvarngatan. Saneringen pågick under ett antal av år och bortåt ett 30-tal fastigheter fick ge sig till vika. Idag 40-talet år senare vet vi hur det ser ut i dessa kvarter, vi vet väl alla hur kvarteret ser ut hörnan Södra Promenaden - Stora Kvarngatan idag, låt oss se hur det såg ut 1962 i Kvarter 11 Rostock.

Hörnet av Stora Kvarngatan kv 11 Rostock och bilarna står då självklart på Södra Promenaden. Höghuset i höger bildkant finns fortfarande kvar än idag.

Här bodde luffare, här höll nattfjärilarna till samt en hel del andra skumma element. Spritfester, slagsmål och just prostitution var vardagsmat i Malmös mest ökända kvarter. Polisrazziorna avlöste varandra, men det fortsatte lika fort igen. Som sagt idag vet vi hur här ser ut just på denna hörna i just detta kvarter Rostock. Allt var inte bättre förr!

Chinatown. Just detta namn var benämningen på kvarteren 11 Rostock och Stralsund samt gatorna som gränsade till just dessa kvarter. Gatorna ifråga var Östra Promenaden, Grönegatan, Stora Trädgårdsgatan och Stora Kvarngatorna. Denna stämpel kunde lätt antyda till att de som bodde här i dessa kvarter skulle vara speciellt stökiga, besvärliga och kåkbetonade, tvärtom här bodde väldigt många slitna människor, men ordentliga människor.

tillbaka.