Monark still going strong. Cykelfabriken Monark S:t Tomasgatan snett emot Caroli kyrka. Sortimentet var blandat och innehöll även tillverkning och försäljning av motorcyklar. Denna butik ansågs var en butik för folk med smak en butik för läckergommar. Vem minns inte "Blue Arrow" som erhöll ett antal guldmedaljer 1954. Vem vet kanske kunde den hävdat sig även i dagens moderna samhälle.

Lägg märke till utsmyckningen [vid de röda punkterna] på gaveln ganska fantastiskt, sådant ser man inte idag tyvärr vill jag tillägga

tillbaka.