Kilian Zollsgatan, Malmö år 1955

Kilian Zollsgatan år 1955.

 

Historia: Kilian Zollsgatan efter målaren med samma namn, bortgången 1860. Ett annat namn som var föreslagits var Bengt Lidforsson 1935, dock skulle namnen vara efter skånska målare så förslaget förkastades av förklarliga skäl. Nils Forsbergsgatan och Nils Forsbergs Plats. Gatunämnden avslog 1957 ett annat namn på denna plats, ett namn knutit till just att Regementsgatan ligger i anslutningen, någon ville döpa det till att heta Regementsplan.

tillbaka.