Foto: Åke Jörleby.....

Jerusalemsgatan i riktning mot Stora Kvarngatan. Här syns Anna Margaretas stiftelse längst bort i den vänstra husraden. Framför husen löper ett vackert smidesstaket med en liten plantering. Ingenting av gatan finns kvar, allting finns nu begravt under Carolikomplexet.

Kattesundsgatan rakt fram till Östergatan, på höger sida av bilden smyger vi ner till Jerusalemsgatan.

Vill du lära mer om Jerusalemsgatan klicka på länken.

Källa (Wikipedia)

Jerusalemsgatans hattmakare, spettkaksbagare. etc., etc. Här en annan bild från Jerusalemsgatan i början av 60 - talet. Notera Kattsundsgatan i bakgrunden. Lite historia om Jerusalemsgatan. Jerusalemsgatan anlades år 1855 för att bl.a. "undanröja den genom kvarteret gående djupa och i sanitärt hänseende skadliga vattengropen". Detta "vandlöb" kan visserligen påvisas till blott år 1546 men är otvivelaktigt av medeltida ursprung "cloaca"1861 blev det en gata, namnet på gatan fastställdes 1864. På 1600-talet kallades det "byens vattenlöb i Cattesund". Ganska otroligt att detta inte vägt för en icke rivning/skövling. Att fastställa stadens medeltida utsträckning i söder har tydligen skapat stora problem enär man vid utgrävningar i trakten av just Jerusalemsgatan påträffat småbåtar. Dessa fynd får dock inte tolkas som bevis på forntida angöringsplatser. Deras uppgift har kanske varit att tjänstgöra som en slags primitiva kassuner vid utfyllnadsarbeten. För att breda lagren av stadsbefolkningen ersattes anställt arbets och tjänstefolk av barnskaror som gav rejält stora underhåll. För denna sak genomfördes ett byggnadskomplex mellan Grönegatan och det smutsiga avloppsdikets som sedermera blev just Jerusalemgatan och måste betecknas som Malmös första verkliga hyreskasern. Här bodde år 1817 alt som allt 136 st människor fördelade på 1-vånings samt 2-vånings lägenheter i fyrkantiga hus.

 

Foto: Ulla Lemberg

Hattamakare. I nummer (7) sju fanns hattmakare Harry Friberg som specialiserat sig på damhattar. Inne i verkstaden låg en bedövande doft av zaponlack. En lack som användes till att få styrsel på kreationerna men som också förstörde hälsan för mången hattmakare. Längs väggarna stod 100-tals gamla hattformar i trä och varje år tillkom 20 nya.

Människor berättar. Gamla invånare berättar lite mera i detalj om vissa platser/adresser på Jerusalemsgatan att t ex. i hus no:15 fanns en dubbelgård [vilket även jag minns för den fanns kvar även på min tid 1957], här fanns bad för sotarna och framtill 1912 var här även ett nattlogi för polisens extra vaktkonstaplar. Huset därefter no:17 fanns Anna Margareta Stiftelse, där man varje flaggdag drack kaffe i trädgården med det lokala prästerskapet. Eller no:10 där det fanns en Bud % Transportbyrå kallad Record där man endast hade tillgång till häst och vagn eller en vanlig dragkärra. Ägare var Erik Erlström 193.

Tillhöger finner du Jerusalemsgatan, gubbarna står på Stora Kvarngatan. Foto 1920.

tillbaka.