Mårtensgatan ner sedd från Mäster Nilsgatans mynning. I höger bildkant har vi kv Erik Menved, obekräftade uppgifter gör gällande att *) från Mårtensgatan söderut skulle det ha gått en återvändsgränd år 1962" Ringaregränden" in i kvarteret, gränden utgår år 1970 för att sedermera ingå i kvartersområdet.

Längre ner i gatan på höger sida min första arbetsplats. Gatan löper sedan ut mot/på Mäster Nils Gatan. Över gatan har vi sedan S:t Petri Kyrka. Det var här som Claus Mortensson predikade sin lära. Här just ute på Mäster Nilsgatan ska ha legat familjehus en plans på 1930 - talet. Dessa gathus låg förmodligen i kvarteret Magnus Smek.

*)Mäster Nilsgatan efter kyrkoherden Niels Mattias Söffrenssen bortgången 1677. Tidigare namn har varit Bispens Strede år 1595. Jacob Davidsens Strede år 1615 samt Mattias Bogebinders Strede år 1630.

Se vad som blev av detta kulturkvarter. Vid gul punkt här fanns min första arbetsgivare, springpojke på cykel., de du. Från Mäster Nilsgatan ser vi ner mot korsningen Grönegatan, Kattsundsgatan, S:t Tomasgatan. Ren information och hörsägen säger att på hörnan Mårtensgatan/Mäster Nilsgatan låg SDS kontoret med tryckeri och hela distributionen på 1940-talet och runt hörnet ut mot på Mäster Nilsgatan låg ett café Trumpeten.

*) Bakom namnet S:t Tomas gatan ligger det inte något helgon bakom. Thomas Thomasson Jyde, bortgången år 1730, ägde en gård i östra delen av det försvunna kvarteret Smek. Tidigare namn på denna gata, Oluf Peders Strede år 1563.Hans Kofoeds Strede år 1683 samt Tyska Kyrkogatan år 1770.

 

Mäster Nils Gatan 8 tillhörande kvarter 15 Erik Menved. Fotograferad från S:t Petri Kyrka.

Foto från mitten av 1890-talet. Vaksamma ögon ser att till vänster om fastigheten löper ner i gatan Mårtensgatan där fastigheten i gatan slut även finns på bild ovan. Hörnfastigheten av S:t Tomasgatan och Grönegatan.

*) Från Mårtensgatan söderut skulle det ha gått en återvändsgränd år 1962" Ringaregränden" in i kvarteret, Erik Menved. Det fanns som synes tänkta planer på att göra denna gränd, men det stannade vid en skrivbordsprodukt. Ett stort tack till Malmö Kommun, Arkivet som visade så stort intresse av att hjälpa, detta gör vår sak ännu starkare. Det finns ett stort behov av att låta alla Malmöbor få en möjlighet till att lära känna sitt Malmö.

Tillbaka.