Malmö Velocipedklubb visar vägen. Efter ett antal olika platser som träningslokaler för cykelträning, vilket knappast var lämpligt att bedriva inomhus så gav sökandet efter en ny plats resultat. Hösten år 1888 fick man hyra en del av Rörsjöstaden, som vi alla vet bestod till större del av träskmark. Hur som helst så invigdes banan 24 Augusti 1890 kapplöpningsbanan till en kostnad av 7500 kronor, insamlade medel genom lottförsäljning av klubbens 50 medlemmar. Rörsjöbanan kan med fog betecknas som landets första anlagda idrottsplats. I den lokala idrottstidningen september år 1981 stod att läsa "bollspel är i full gång på MVK:s bana. Här tränas alla dagar i veckan dock ledighet Måndagar. Med detta beslutades att år 1894 inrätta även en boll och skridskosektion.

Invigningstävlingen på Rörsjöbanan den 24 Augusti 1890. I bakgrunden skymtar ståtligt och i ensamt majestät S:t Pauli Kyrka.

  

En sista tävling på Rörsjöbanan. Den allra sista hölls den 1 september år 1895.

 

Afgift 10 öre, den nya huvudentrén inifrån året 1896 på platsen "Magistratsvången"

Notera djurfiguren till högen. Lejonstatyn skänkt av Skånska Cementgjuteriet år 1897.

Rörsjöns Fotbollsplan. Denna fotbollsplan har man förlagt mången timmar från såväl skoltid där man utkämpat många mästerskap men även som lite äldre när man började spela fotboll i Fotbollsklubben Kick eller Almhögs Vingar för att sedermera avsluta/avrunda detta hårda men roliga liv. Mången åskådare har bevittnat t.ex. Malmömästerskapen. Att säga om planen, den var otäck mången skrapsår på såväl armar som ben på tal om ben många stukade och söndervridna hälsenor. Som sagt många dråpliga dueller på gott och ont. Sedermera på 1980-talet flyttades dessa korpmatcher till Limhamnsfältet och tyvärr lika grymma planer som ibland grymma vindförhållanden. Istället intog Länsstyrelsen våran mark, för en träffpunkt från alla klasser var våran mark/plats.

Länsstyrelsen Hus i Kv Karin, ritad av Nils A Blanck, Stockholm, Kungsgatan till vänster, samt Drottninggatan på höger sida. På bild ser vi även del av tidigare hus tillhörande från början Industriverket, ritat av Carl Axel Stoltz. Husen blev senare ett kontor för Malmö Energi och idag huserar Sydkraft här.

Rörsjöplanen med sina omklädningshytter mitt på bild på den tid det befann sig. Inget staket ännu runt denna skådeplats, en plats för alla och envar. Entrén till vänster om trästugorna utmed Drottninggatan. Årtalet svårt att sätta men skulle gissa 1950-talet.

Nog känner vi igen Rörsjön. På bilden ståtar även här S:t Pauli Kyrka och mitt i bild kan vi se dagens Favörhus vid Värnhemstorget.

Historia om Rörsjöplanen: Rörsjöplanen invigdes året 24 Augusti 1890 av Malmö Velocipedklubb. Rörsjöplanen sträckte sig in på vad som idag är Pauliskolans område åt ena hållet samt fram till idag kallad Hjalmar Gullbergsgatan efter författaren, ledamoten av Svenska Akademin, Hjalmar Gullberg född 1898 bortgången 1961. Tidigare namn på denna gata del av S:t Pauli Kyrkogata.. För att markera denna historiska plats har man i September 2003 i hörnet av Löjtnatsgatan - Kungsgatan i kvarter 9 Judith uppsatt en minnestavla. Utmed Kungsgatan sträckte sig ena långsida med läktare. Rörsjön har som vi vet tidigare varit ett rejält träsk, men inför den stora Industri och Lantbruksutställningen som gick av stapeln året 1881 i just Malmö, dränerades marken. Men som över allt annat planeras för framtiden så även här, det fanns planer på en bebyggelse. Med dessa planer hotades Rörsjön och hela Idrottsplatsen som inte bara har inhyst fotboll utan som från början var en anläggning tänkt för Velocipedtävlingar en kapplöpningsbana som med tiden även för att behålla attraktionen vid liv fick till att använda sig av en totalisator som hade sin början 24 Juli år 1894.Tiden hann ikapp och sex (6) år senare fick man flytta. Nästa adress för denna sportanläggning och andra sportutövare blev en anläggning i " Magistratsvången" som invigdes 4 Juli 1896. En annan plast var dock uppe till prövning vid platsen för Husarkasernerna på Hästhagen. Värt att veta att just fotbollsplanerna i Rörsjön ligger på den gamla sk "Malmö Donationsjord" ursprungligen skänkt av Erik av Pommern, samme Erik som med stadsvapnet. Jorden skulle användas till malmöbornas allmänan bästa, att bygga bostäder eller kontor strider i högsta grad mot kungens intentioner.

 Länsstyrelsen på plats på stora delar av gamla Rörsjöplan som sträckte sig ända ner till bl.a. Löjtnatsgatan. På hörnan av Kungsgatan - Löjtnatsgatan kan man ta del av historia genom att läsa på minnestavlan. Bild på minnestavlan kommer senare.

källa: Hundra år av gemenskap, Malmö Idrottsplatser 1896-1996.