Bild Kafe Linnea samt Nilssons Järnaffär..

Min omtalade järnaffär J. Nilsson & Son som sysslade med allt från sportartiklar, fritidsartiklar till att slipa mina gamla sillarör till skrillor. Man slipade hos den som var billigast det var här eller borta på Stora Nygatan, den butiken finns än idag. Mitt emot ser vi Kafe Linnea från andra hållet Notera till höger efter trafikskylten där har vi Mårtensgatan som då löpte rakt fram över Djäknegatan och in till S:t Petri Kyrka. Fortsätter du rakt fram så passerar du på din vänstra sida först Grönegatan därefter kommer Jerusalemsgatan och rakt fram påträffar du Rundelsgatan.

Historik Kattsundsgatan: Vem/vad gav namn åt denna gata. Ett inlånat ord från Holländskan "kattegatt" trång passage som betecknar ett hål för eller smal gång för huskatten. I de nordiska språken utbyttes senare "gatt" mot "sund" och namnet blev istället "Kattesund" eller "Kattsund" som också betecknar trång och smal gata. Gatan omnämns redan på 1500-talet delvis som "Kattesund" eller "Gattesundsstredet". På Johan Hesselgrens karta över Malmö år 1713 står "Kattesundet" likaså på G Arbins karta 1744. Formen Kattesundsgatan belades på 1860-talet

   

 

Nilsson Sliperi eller J.Nilsson Järnaffär revs mellan 1967-1969

Fortsätter vi på denna gata är vi snart framme på Östergatan som vi nog känner igen.

Tillbaka.