Södra Förstadsgatan, Malmö.

foto: Eva Leavue

Victoriabiografen & Teater Byggd 1912. Biografen ritad av Axel Stenberg. Trots att biografen har ett mycket stort kulturhistorisk värde och får anses som ett värde för hela Malmös Stadsbild så anser man ändå att byggnaden som så inte kan anses som synnerligen märklig. Detta beslut måste vi alla Malmöbor anse vara mycket märkligt. Man skyller på interiören och dess alla förändring som gjorts på 1940-talet och 1950-talet samt 1978. Inget byggnadsminne här inte.

tillbaka.

</BODY> </HTML>