Intet ögat torrt, tro mig.

 Minnenas kvarter av

En härlig vinterbild från mitten av 1960-talet. Här syns korsningen Grönegatan-Humlegatan. Humlegatan ner till höger, rakt fram ser vi kyrktornet från Caroli kyrka. Till vänster i korsning ser vi delar av Grönegatan som sedan fortsätter av i riktning mot Kattsundsgatan. Vad som gömmer sig längre fram får du veta om du tar dig tid att gå till nästa bild.

Själv bodde jag och min familj på röd punkt Grönegatan 36 inne på gården strax hitom bilden på vänster sida. Detta var min uppväxtadress, en adress som idag väcker många goda minnen. In på gården fanns ett antal lägenheter vi bodde i ett rum med kök, mor med tre pågar, här kan man tala om närkontakt men på sikt var detta en vinst för man kom varandra nära på ett sätt som man tyvärr har tappat bort i dagens samhälle. Mor heltidsarbetade, äldste bror sjöman medan vi andra två fick hålla till i skolan. Ja, skrivandet skulle kunna bli långt men det ber jag att få återkomma med i så fall.

Vid blå punkt låg tobaksaffären och frisörgubben på andra sidan poren. Vid gul punkt låg kol & koks affären där man var ständig kund på briketter eller annat eldbart.

Grönegatan. Den kontakt med vår stads äldsta historia, som S:t Petri Kyrka alltjämt förmedlar, står som en rätt isolerad företeelse. Det folkrika och förmögna samhället, som var en förutsättning för en kyrka av dessa mått, har så gott som utplånats helt av senare bebyggelse och när vi försöker finna dess utstakade gränser, blir det tyvärr rena gissningar allt för ofta. Tyvärr har under de sista 50 till 60 åren detta arv beskurits då de uråldriga Grönegatan , Jerusalemsgatan samt Mårtensgatan fått försvinna till förmån för dessa mastodontbyggen.

*)Grönegatan = "thet strede ther kalles Grönegadhe = år 1474 Grönegade = (E. Bager; Isberg s:r) 1532,1543,1549,1569 Gröngatan = 1698 (Burhmans Karta) "Nya Grönegatan" som utgör fortsättningen av "Grönegatan" utgår; hela sträckning erhåller namnet "Grönegatan " 1945. " Den var grönskande, gräsbevuxen efter litet begagnandet (Langefelts namnproblem)

*)Grönegatan: Denne avsides liggande s.k. bakgata hade under århundraden ingen särskild betydelse men fick sådant först på svenska tiden efter anläggningen vid dess östra mynning av basstationen Kalmar. Den omnämndes första gången på 1540- talet under namnet grönnegade och utgjorde en med små hagar kantad, grönbevuxen smal gata ...... därav namnet, sträckande sig från nuvarande S:t Thomasgatan - Humlegatan emellan kvarteren Carolus norr ut och Jerusalem söder ut. Slutet 1600-talet kallad Grönegatan.

 

</p

Grönegatan 1960, Kattsundsgatan mitt i bild, till höger Café Linnea, samt vänster om mittbild Mårtensgatan.

 

Humlegatan tagen från Östergatan. Längst ner i bild ett litet tvåvåningshus här bodde vi inne på gården.

Väl inne på gården fick man uppleva ett lugn en ro som inte i detta sammanhang inte går att beskriva, hur det ser ut idag, ja titta på nedan bild storhuset finns kvar på denna bild från 1969, vårt lilla hus försvunnit. Resten på bild talar väl sitt tydliga språk, parkering för bilar i mängder.

 

Grönegatans sydöstra del 1962, norr ifrån.....................och ifrån söder. På vänstra bilden ser vi en handlares skylt Kristallkronor och fortsätter vi rakt ner i gatan hamnar vi så småningom nere på just Östra Promenaden där huset i bild "Skansborg" idag 2002-04-08 ersatts med moderna hus, högre hus, dyrare bostäder. Okej, allt var inte bra förr, men ........Så till sist kan man undra, gjorde "Chinatown" skäl för namnet?

Grönegatan 2, Malmö

Foto:Leon Fagercrantz år 1912

Allt var väl inte bättre förr. Längre fram Kafé Linnea på höger sida.

Samma plats/gata Grönegatan hit om Norregatan.

Samma hus på samma gata, detta gavelhus finns än så länge kvar.

 

Hilma Rosenberg Speceriaffär Grönegatan. 5 i Malmö med tel 234 93
Allt från specerier till konserver samt andra delikatesser samt sist men inte minst Kaffe Solo såklart.

tillbaka.