Paraplymårten. Ännu ett klassiskt kvarter. 1960 - talets mitt. Vy korsning av Rundelsgatan Djäknegatan Själbogatan - Mäster Nilsgatan. I bakgrunden S:t Petri Kyrka. Mest känt av dessa var för mig Paraplymårten i folkmun, här har handlats en del både av rika och mindre bemedlade personen som t.ex. jag själv. Butiken var känd för sin kvalitet och artighet oavsett samhällsklass.*) Själbogatan med alla sina namn:Sieleboligerna 1567, Badsuffuestraedet 1634, Kärringgatan 1718.*)Djäknegatan likaså med alla namn:Hestemöllestredet 1517,Apostlastredet 1549, Prestestredet 1624.

Vill ni veta hur det ser ut idag, nej jag tänkte det. Detta stinkande avskyvärda P-huset Caroli City monster var vad vi fick efter bl.a. Paraply Mårten som låg ungefär infarten till p-huset. Då var adressen Kv Menved Rundelsgatan 27. Här handlade jag ett antal paraplyer av dessa då vänliga expediter som verkligen tog sig tid, kanske var det bättre förr? Ja i alla fall när det gäller specialaffärer av det här slaget.

Guldsmedsaffären på Rundelsgatan 25, Malmö

Granne till denna välomtalade och välbesökta butik låg inte desto mindre en annan välomtalad butik guldsmeden G Arenhill. Äldre butiksägare var Herr Lindqvist som sedermera vid krigsslutet avlöstes av G. Arenhill.

 

 

Namnet" Paraplymårten" känner vi alla igen men visste ni att i ett av rummen i affären bildades bandet Hoola Bandoola Band i mitten på 1970-talet. Av det som finns kvar och som fortfarande går att beskåda finns på gaveln av P-huset. Här sitter en vackert skulpterad Petrus och stirrar neråt Djäknegatan bort mot Hansa Kompaniet. Denna skulptur fanns tidigare i "Petrihuset" invid Mäster Nilsgatan mitt emot S:t. Petris kor. Jag undrar vad Petrus tänker om vår moderna tid, jag vet i alla fall vad jag tycker och tänker.

 

Nog känner vi väl igen oss, Paraplymårtens, Rundelsgatans hörna år 1971 innan den stora rivningen och byggnationen av ett bl.a. stort parkeringshus gör oss påminda om hur det ser ut idag på just denna hörna. Här skymtar även brandgavelsidan mot oss från Mäster Nilsgatan, kallat Petrihus ritat av Ewe & Melin, byggstart år 1911 revs år 1971, just då en parkeringsplats.

Historia: I bakgrunden skymtar ett bankpalats, Bikupan. Innan det landade just här så ska vi vet att det egentligen startade inhysta hos Stadt Hamburg det gamla värds och teaterbyggnaden vid Gustav Adolfs Torg och fortsatte senare sin färd i Beijerska och Berlingska huset på Kalendegatan i Sydsvenskans bygge på Östergatan. Sedan slutade denna flytt på ett nybyggt bankpalats på ett område tillhörande då SDS:s granntomt, just Östergatan år 1909 och åt just S:t Petri kyrkoplan året 1914, året efter att John Smedberg själv gått bort. För att bygga just detta bankpalats offrades Aspegrenska gården. En del av detta kan idag beskådas uppfört ett halvsekel senare vid Lilla Torg. Mera historia omkringgatorna, Mårtensgatan nu försvunnen hade SDS sitt tryckeri mellan år 1932-1962, och på 1880-talet då skräddare Palm lät trycka sin tidning nere i Mäster Nilsgatans tvärgata, just Mårtensgatan. Mäster Nilsgatan kopplas ihop med Niels Söffrensen, magister eller mäster. Denne Mäster Miels ägde då en gård vid gatans södra hälft i det kvarter som sedan fick namnet kv Erik Menved ,när Mårtensgatan försvann kv Magnus Smek fick sedermera hela kvarteret heta just kvarter Erik Menved.

tillbaka.