Kronprinsens Husarregementen, Malmö 

K7

 Åke Jörleby

Sista byggnaden korsningen Regementsgatan - Mariedalsvägen innan rivningen till förmån för Kronprinsen centra eller som man uttryckte sig en "stad i staden".

Historik om Kronprinsens Husarregementen.

Kronprinsens husarregemente uppsattes på ön Rügen under Sveriges krig i Pommern 1758. " Kungliga Svenska Husarregementen" kallades det då. Det var det första lätta rytteriregementet i svenska armén. Det lätta rytteriet utökades till det "blå" och det "gula husarregementet".

Freden. Efter 1762 så sammanslogs regementen 1776, till "Kungliga husarregementet" eller "Mörnerska regementet" efter sin chef. Då regementet togs hem 1772, förlades det i Halmstad, Laholm, Ängelholm, Falkenberg och Helsingborg. 1773 fick Malmö sin första skvadron samtidigt blev Falkenberg och Laholm av med sina skvadroner som flyttades till Ystad och Simrishamn. En skvadron består av ca: 200 ryttare. Under två (2) års tid låg Halmstadsskvadronen i Skanör men flyttades snart tillbaka till Halmstad.

Hedersstandar. Den 7 december då regementet befann sig i Pommern slogs man mot Danskarna vid Bornhöft i Holstien. Regementet fick då sitt hedersstandar. 1822 då regementet åter var i Skåne, nu med tre (3) skvadroner förlagda i Malmö, fick regementet namnet" Kronprinsens Husarregemente". Efter att mellan 1859 och 1882 skiftat namn några gånger erhöll det slutligen namnet som regementet hade till sin "död", Kronprinsens Husarregemente.

Malmö.1897 samlades regementet till Malmö och blev förlagt där. Det var nu uppe i fem (5) skvadroner stort plus utöver detta staben. En skvadron införlivades med Livgardet i Stockholm. När regementet första gången förlades till Malmö 1773 inkvarterades det i olika gårdar. Malmö hade då 2000 invånare och förläggningen var till stort bekymmer för staden. Husarerna hade sina familjer med sig och utan riktiga kvarter blev regementet till en svår belastning för staden.

Byggnationer. Stallar byggdes 1813 men blev så dyra att kasernen som skulle byggas stannade vid grunden. Byggnaderna uppfördes vid Drottningtorget. Inte förrän 1858 stod den första kasernen inflyttningsklar. Kasernen räckte inte till, 300 man låg fortfarande inkvarterade i staden. Malmö hade nu 18.000 invånare. Staden behövde inte längre lämna kvarter in natura åt soldaterna utan fick sin rättmätiga ersättning för det. 1887, samma år som hela regementet blev förlagt i Malmö stod kasernområdet vid Regementsgatan färdigt på s.k. Engeströmska lyckan. Detta område hade överlämnats av Malmö stad till kronan i utbyte mot etablisimentet vid Drottningtorget. Stallet där hade byggts till 1850 och blev nu saluhall, numera är det ett Vagnsmuseum öppet för allmän beskådning. Husen där omkring härstammar alla, utom dåvarande arbetsförmedling nuvarande Skanska från den tiden. Kasernområdet vid Regementsgatan innehöll bl. a varmbadhus för manskapet, observationsstall för sjuka hästar. Stallarna var stora, varje skvadron hade 120 hästar. 1906 tillbyggdes kasernflyglarna som på bild vetter ut mot Regementsgatan för underofficersbostäder. 1910 förbättrades kök och matsal, samtidigt uppfördes en fristående mässbyggnad för manskap och underofficerare.

Exercisfältet hade hela tiden legat på Limhamnsfältet [tidigare kallat Västar betesmarken]. Andra övningsfält runt sekelskiftet var Bonarpshed, 3 km väster Ljungbyhed, en (1) skjutbana norr om Arlövs station.1906 blev denna flyttad till Spillepengen.

Slottsparken. Malmöhus husarregemente använde under 1800-talet marken söder om Malmöhus slott som militärt övningsområde. När regementet i slutet av 1800-talet flyttade till Hästhagen, där Kronprinsen nu ligger, väcktes idéer om att anlägga en park på det överblivna området. Marken gränsade till Kungsparken, och genom markbyte med staten kunde Malmö stad köpa in mark så att ett stort sammanhängande grönområde bildades. Gamla bilder av just Slottsparken årtal okänt.

Kyrkogård Husarerna hade även sin egen kyrkogård, först strax söder om slottet i Kommendörsträdgården senare på en kombinerad fång och garnisonskyrkogård ute på Kirseberg. Detta ansåg regementschefen vara mycket gement av staden, då soldaterna nu inte var några sluskar och trashankar längre. Detta fick Malmö att utvidga gamla kyrkogården med en del av Slottsparken.

Värnplikten Fram till 1850 hade regementet bestått av värvat manskap.1850 fick man de första värnpliktiga som dock endast gjorde 12 dagar. 1892 när de värnpliktiga gjorde 90 dagar började beväringen att utbildas till häst och så gjordes fram till 1927. 29 år efter att husarerna lämnat regementet stod kasernerna kvar. De användes av olika små företag, ridstallarna utnyttjades av olika ridklubbar som höll tävlingar på gårdsplanen. 1959 började man bygga det nuvarande kvarteret Kronprinsen och 1964 stod höghuset Kronprinsen klart. Detta står nu på husarernas gamla mark. Kvarteret Kronprinsen har kallats en stad i staden, varför undra många. Se bara på utbudet av näringsidkare.

Husarerna sista parad.

Husarmusik på Drottninggatan, Malmö. Nog känner vi väl alla till dessa, många gånger har vi sett och hört dessa husarer som då var ett populärt inslag i Malmös stadsbild. Kronprinsens husarregementes musikkår ansågs ha de bästa militärmusikerna och de spelade också på populära ställen som Kungsparkens restaurang och Konditoriträdgården. Husarerna var omtyckta och många Malmöbor samlades vid deras parader och arrangemang för att titta på ståten.

I oktober 1927 sågs Husarerna paradera på Stortorget en sista gång. Statsmakterna tyckte att kavalleriregementena tjänat ut och de skulle ersättas med pansarfordon. Genom detta nerskärningsbelsut av svenska armén försvann ett stycke Malmöhistoria. När Husarregementet lades ner hade det funnits i Malmö i ett och ett halvt sekel. Den första husarskvadronen förlades i Malmö 1773 personal och hästar inhystes till att börja med i olika gårdar. Namnet Kronprinsens Husarer år 1822 då dåvarande kronprins Oscar utnämndes till överste vid regementet.

Uppsatt 1758 som Svenska Husarregementet,1766 Husarregementet,1801 Mörnerska husarregementet,1816 Cederströmska husarregementet,1822 Kronprinsens Husarregemente,1859 Kronprinsens värvade husarregemente, 1860 Husarregemente Konung Cal XV, 1882 Kronprinsens Husarregementen. 1927 indraget.

Kronprinsens Husarregementen.

Bild på underofficerarnas mäss 1910.

Hämtad från bok:

Malmöbilden Kvartseklet efter Baltiskan av

Ragnar Gustavsson.

"Restaurang Kronprinsen". Vi skriver tidigt 1930-tal.och namnet på restaurangen var inte särskilt svårfunnet. Som tidigare skrivits så lämnade 1927 Kronprinsens Husarer detta område i samband med nerläggningen. Den 19 oktober invigdes förlåt återinvigdes den omdekorerade underofficersmässen från 1910 som krog med musik och sång. Senare fick stället ett annat namn som säkert lever kvar hos många nämligen: Danspalatset Arena. Betyg en hyfsad dansrestaurang som inte fikade efter de allra mest välsituerade samhällsgrupperna, denne ägd bestånd till någon gång i på 50-talet.

På tal om Danshak "Valencia" Kulladal var ett av dessa många danspalats som tydligen fanns på 60-talet och 70-talet. Har just läst om detta och sett en bild från 1940.

 

Just Valencia revs någon gång under senare hälft av 70-talet. I en berättelse så sägs att detta var det mest belagda stället. Elakt eller sant visa busschaufförer kallade just denna hållplats för ett annat namn "Änkornas Paradis" jag undrar vad han menade med detta, hur som helst de uppklädda damer som kände sig träffade gick av en eller två hållplatser längre bort, man skämdes helt enkelt. Tidigare namn på detta Danspalats var Café Backagården, Café Backagården som kommer ifrån den försvunna grusåsen Borrebacka.                                                            Idag vet vi alla att det nya namnet är Blekingsborgsgatan. Bild ovan är från Dansrestaurangen Valencia och gamla Café Backagården i Kulladal. Valencia flyttade dit under 1930-talet. Bilden är tagen på 1940-talet och att det då var krigs och orostider avslöjas av en kulspruta på taket.

 

Solhagens dansrotunda vid Klågerupsvägen, Husie ett annat dansställe inte att förglömma. Bild från 1949.

 

Tillbaka.