Gamla bilder/foton från Slottsparken. Malmö

Malmö Slottsparken.

Malmö Slottsparken.

Kafé Slottsparken på den plats där idag restaurang Slottsparken ligger.

Café Slottsparken sommaren 1920. Sommarpaviljongen/Mor på berget uppfördes 1908. Caféet öppnades 1909 och drevs då av Maria Nordin. Efter en brand 1970 försvann det gamla Café Slottsparken. Det nya kaféet uppfördes i en helt annorlunda stil 1971.

Kafe och Restaurang Slottsparken år 2000.

Historik. Om man går på djupet vad gäller bl.a. denna park så ska vi veta att i äldre tider på 1100-1200-talet var rena rama träskmarken som sträckte sig ända bort till Kirsebergsbackarna, där de sedan stod i förbindelse med havet.

Minnessten Slottsparken. Det fruktansvärda bombnedslaget den oktober 3 1940. Minnessten markerar platsen för den stora kratern som uppstod vid explosionen. Skador orsakade av bombsplittret kan ännu kännas på undersidan av parkbrons metallräcke,'. Ytterligare två [2] bomber vid samma tillfälle i norra delen av Slottsparken, lyckligtvis kom ingen till skada i dessa bombnedslag. Mer information om denna händelse kommer............

Vy motsatta sidan

 

Slottsparken. 1800-talet. Marken gränsade till Kungsparken, och genom markbyte med staten kunde Malmö stad köpa in mark så att ett stort sammanhängande grönområde bildades. I samband med den stora industri- och slöjdutställningens slut 1896, beslöts att all gammal militärmark skulle omformas till park. Slottsparken började anläggas år 1897, och var färdig att öppnas år 1900. Slottsparken med sina öppna ytor är för varje Malmöbo ett nödvändigt andningshål för gammal som ung året runt.

Historik om Slottsmöllan som uppfördes år1851 och ersatte en nerbrunnen stubbamölla = stolpkvarn = en väderkvarn där hela kvarnhuset vrids med vinden. Hättkvarn = även benämt Holländare endast övre delen = hättan vrids efter vinden. De nya möllan uppfördes som en Holländsk väderkvarn på beställning av arrendatorn F J Salmson. Slottsmöllan fungerade som en kronkvarn. Möllan var i drift fram till år 1942.

Möllarebostaden som uppfördes året efter alltså år 1852. Detta hus skulle tjänstgöra som tjänstebostad åt möllaren och hans familj. Idag finns i detta hus ett bimuseum Malmöortens biodlareförening.

 

Mer raska steg över till Kungsparken, Malmö

via Parkbron från 1936

 

tillbaka