Kungsparken när den är som mest fantastisk gäller än idag

Vy av Kungsparken. Utsiktsplatsen till höger i bild ännu idag intakt samt att lägga märke till möllan vänster i bild över vattnet. En fantastiks vegetation om man noga studerar bilden. Historik. Kungsparken på 1600-talet var en väldigt väl uppbyggd område med flera kvarter och gator. Idag består samma del av området en nöjesplats för de rika och ett strövområde för de som bara har råd att gå igenom denna förtjusande park. Viss del av parken hyser även ett antal hemlösa så man kan väl säga att parken representerar all de olika klasser på sitt sätt.

1800-talet. Den äldsta av Malmös parker är just Kungsparken. Den anlades på mark som varit en del av Malmöhus slotts befästningsanordning. I mitten av 1800-talet hade slottet spelat ut sin roll som försvarsanläggning, och då kunde den öppna marken, som gränsar direkt till den gamla staden, komma till en helt annan användning.

Parken som anlades 1869-70 och invigdes 1872 kom att heta Kung Oskars Park. Kungsparken var den park som anlades först och blev den första offentliga parkanläggningen i Malmö. Snart fick den i folkmun heta Kungsparken. I samband med en stor lantbruksutställning 1881 uppfördes den vackra slottsliknande restaurangbyggnaden sedermera dagens Cosmopolitan Malmö Kasino. På taket finns en kungakrona i "guld". Här inne har flera generationer roat sig, ätit och dansat - allt under en krona! I Kungsparken kan man precis som grannparken utöva egna promenera, njuta av den befintliga konst som finns rakt framför ögonen på alla och envar. Mycket historia finns att inmundiga, ännu längre tillbaka än till bara1800-talet.

Kungsparkens Restaurang år 1880. Kungsparkens Restaurang och Café i början på 1880-talet. En ny byggnation påbörjades och till april 1914 stod en nu restaurangbyggnad klar. Man ville helt enklet ha en bättre överblick över parken samt i den mån det gick gärna med havsutsikt.

Kungsparkens Cafe. Ett foto tiden. 2001

 

 

Dagens Kungspark år 2002

Tillbaka.