Rörsjötorget, Malmö

Foto 1914.

Den bolmande skorsten tillhör elverket,(nuvarande hyresgäster skiftar allt från utställningt/teater till Innerstadskontor tillhörande stadsdelsförvaltningen, huset till höger om finns på plats ännu idag inrymmer på bottenplan en restaurang. Kanalen som skiljer gatan åt lite otydligt men ändå bland annat i höjd med bron. Den öppna ytan i mittbild kallas i de äldre stadsplanerna Rörsjötorget och rymmer nu en del av Länsstyrelsen lokaler. Till höger på fotot lite otydligt men här finns ett antal villor tillhörande arbetarstadsdelens invånare medan till vänster om elverket början till ett högstatusområde.

Historia: Torget som utlades 1897 utmed Drottninggatan - Kungsgatan. Rörsjötorget utgår år 1967 varvid huvuddelen läggs till kvartersområdet och återstoden erhåller namnet Fänriksgatan år 1967,gatan som idag skiljer mellan gamla och nya Länsstyrelsen, och som då även löper mellan Drottninggatan -Kungsgatan över del av f.d. Rörsjötorget.

Fänrikgatan: Denna gata tillkom året 1967 av återstående delar från tidigare nämnda Rörsjötorget.

Kungsgatan: Utlagd år 1878 = Kungsgatan tillkom som en del av de planerade paradgatorna som man skisserade på alltsedan år 1872 vad gäller Rörsjömarken. Vid Limhamns inkorpererande med Malmö upptäcktes detta gatunamn i Limhamn år 1914 varför ett nytt namn togs fram vilket blev Bernadottsgatan.

Drottninggatan: Utlagd år 1878. En "Huvudgata". Samma gatunamn upptäcktes i Limhamn år 1914 och ersattes då med Högerudsgatan.

Döbelnsgatan: Utlagd 1901. Efter Georg Carl von Döbeln 1758-1820 som i sin tur kan peka på sin farfarsfar som grundare av Ramlösa Hälsobrunn. Johan Jacob Döbelius.

Karta öfver Malmö Stad,med därtill lydande egor. Kartruta efter karta från år 1858 af Hans Heden tf Stadsingejör. Bild kommer.

 

 

Lekplatsen intill Rörsjötorget

Arkiv: Sydsvenskan 1910

Notera skoluniformerna på flickklassen som i denna stund roar sig med bland annat gungning. I bakgrunden skymtar delar av Kungsgatan och i höger bildkant kan vi ett torn skymta tillhörande Kvarter 14 Olga byggnaden i hörnet Kungsgatan -Sturegatan.