Kanalen - utmed Norra Vallgatan, Malmö.

En sommardag år 1914 vid middagstid. Då ett promenadstråk trots odören från kanalen.
Redan på 1800-talet konstaterades att kanalen var så pass igenslammad att man avsåg att en konstant muddring var ett måste.
I vänsterkant av bild ser vi en mudderpråm.

Idag år 2002 ett mindre populärt promenadstråk, inte beroende på viljan mera beroende på att svårframkomligheten beskurits ordentligt, bilarna har tagit över med alla sina parkeringsplatser och med detta följer självklart alla dessa andra odörer avgaserna.

Hönsebron eller Pontonbron som var det riktiga namnet. År 1891-1960.
En rörlig gångbro av trä över Västra Hamnkanalen framför Behringsgatan, Malmö.
Pontonbron kallades verkligen som ovan "Hönsabron", förmodligen på grund av dess likhet med en "hönsstege".
Till färgen röd, denna bro ersattes sedan med Hovrättsbron lite längre fram emot själva Hovrätten.
Bilden nedan är tagen från hovrättsbasstationen Nyköping i riktning mot som vi kan se i bakgrunden tornet tillhörande gamla Hamnförvaltningen, idag huserar här Malmö Högskolan sedan ett antal år tillbaka.
Skarpa ögon kan även se gamla tullhuset längre ner i bild, numera sedan många år tillbaka döpts till Börshuset.
En skymt av Savoy Hotell med sitt torn syns även detta i bild.

 

Rivning av kulturhistorisk.

Kommer Du ihåg skriverierna, vad hände sedan! År 1998 gav en enig byggnadsnämnd fastighetsägaren lov/klartecken att riva att riva huset på Norra Vallgatan 96,Malmö. Man försöket tidigare närmare bestämt år 1996 att få tillstånd att riva båda fastigheterna. Huset från 1800-talet som var sedan år 1980 q-skyddat =kulturhistoriskt viktig bebyggelse.
Denna gången gällde det bara gatuhuset. Med blandade känslor läser man att en hotellägare vill bygga ut.
Huset som är byggt på 1800-talet och har innehållit bland annat Malmös första fotoateljé. Här fanns fortfarande spår efter "Fotograferna Fagerqrantz ateljé vars verksamhet pågick under 1870-talet. Av detta borde man lära att tillsätta en grupp som håller kontroll på de gamla hus som får var en form av arv till eftervärlden. Man kan inte bara slå ifrån sig att detta inte ligger inom vårt område, tänker man så ja då kommer många fastigheter att förruttna innan någon myndighet har vaknat och därmed blir byggnaden i så dåligt skick att man river densamme istället.

Så vad hände egentligen?

Hur ser det ut idag?

Vad finns kvar? Till vänster om denna fastighet finns idag Hotell Royal och till höger ligger ännu Mattsson Pälsaffär.

Notering: Norra Vallgatan hette år 1475 " Thet strede som löber langs utmed stranden" detta namn tyder på att just Norra Vallgatan med område tillhörde Limhamn.

Vad händer i vår stad, vad händer med vårt arv. Titta in på nästa sida.

Eller återvänd dit du kom ifrån Här.