Vad skulle Malmö vara idag om inte ? staden som inte längre är som jag minns den.

Ett avslutningsstycke på vägen borde vara på sin plats och det är hur hade Malmö sett ut idag om vi hade haft fler av utav Einar Bager född 1897 som ägnade sitt stora intresse vadgäller att dokumentera och forska om just gamla byggnader, byggnader som ibland fick ge plats åt nyexploateringen . Ibland lyckades han men alltför ofta styrde ekonomiska intressen. För denna forskning och dokumentation av 1500-1600-talet till eftervärlden erhöll tilldelades Einar Bager när han fyllde 100 år en utmärkelse av Illis Quorum till hedersdoktor i Lund. Einar Bagers sista artikel utkom 1989 då var Einar 102 år. Förhoppningsvis har vi lärt oss en del om hur vi kan om vi vill rädda kultur till eftervärlden, kultur som kan tala om vem vi var, hur vi levde som senare kan föras ännu längre fram till nästa generation.För egen del har det under dessa år blivit ett antal promenader genom staden ett antal foton med egen kamera på Mitt gamla Malmö och det nya växande.Vilket jag föredrar kan ni säkert komma fram till genom att se mina sidor.Men det tycks ändå bliva lite efter var och ens kynne.Jag har blivit starkt fachinerad av den stil och utformning av vissa hus som tack och lov ännu finns väl bevarade,har även under resans gång sett många nya arkitekters försök att få till en byggnad att smälta in i vår tid,ibland lyckas dessa, tyvärr mindre lyckat ibland.Med dessa enkla rader hoppas jag att ni får en trevlig resa genom detta material som hela tiden fylls på.

Malmö stora sanering av kulturskatter.

Denna berättelse är mest skriven för att avreagera mig på dessa beslutsfattare som har mage att låta dessa jättegrävskopor sluka detta kulturminne en av Malmös äldsta gator slutet av 1400-talet finns även omnämnd som "thet grone straede". Dessa rader har kompletterats med bilder i den mån tillgång funnits på Stadsarkivet i Malmö. Vad kan man då göra åt tex. fula Caroli City, riv skiten återställ kvarteren som de så ut på 40-talet skulle det vara att ni inte vet hur det såg ut kontakta mig.

På tal om kulturskövlingar så har väl de flesta noterat att på Norra Vallgatan 96 huset är från 1800-talet har Stadsbyggnadsnämnden trots skydd sedan 1980 av fastighet tillåtet rivning av en del av huset som vetter ut mot gatan, med ursökt att rasrisken var stor. Idag har man dessutom täckt över resterande del av huset för kan det vara för att man nu vill försöka bevara en liten del och att man tänker renovera eller försöka återställa det som återstår. Resterande del av huset göms nu bakom ett träplank och en vacker dag så har väl allt försvunnit utan att vi vet något. Vad Stadsbyggnadsnämnden vill är bara att läsa från urklipp " att en framtida byggnad i högre grad kan bidra till en högvärdigare stadsbild utmed Norra Vallgatan", så man kan fråga sig hur ser det ut på platsen idag.

Se bara vad man har gjort med Rundelsplatsen idag, renoverat densamma, planterat ett nytt träd på nästa samma ställe, kanske planerar man att riva igen om 100 år detta träd eller förändra övriga omgivning. Hur ser det ut idag Kolla Här så får Du svaret.

 Har Du något att tillägga gör det gärna till :Mejla mig!

Tillbaka.