Min stadsdel mina minnen från min uppväxtgata.

Vem kommer inte ihåg moppeverkstaden Pero i det tredje huset med skylten i rött och gult, kanske var dethär intresset för motorer började, vem vet. Hur ser det ut idag, det vill du nog inte se. Bild kommer senare på det nya. Enligt mina källor kan bilden vara från sena 60-talet kanske 58 eller 59.Vem kommer inte ihåg den berömda [kastanjen] och den bänk som omgärdade trädet, jag kommer ihåg denna plats där man ibland satt för att kolla in lite mindre udda personer. Det jag inte förstår varför tog man bort denna fina mötesplats för såväl gamla som unga, platsen finns ju kvar än idag. Idag har man igen planterat ett nytt träd på nästan samma plats som det gamla, låt oss hoppas att det senare kommer en lika fin parkbänk som går runt hela trädet, som förr Du vet, ja vet. Här samlades även såväl a-laget som det lätta gardet om uttryckets förlåt.

Eller vem kommer inte ihåg Spelcafét Du Nord.

Kastanjeträdet Rundeln Här nedan en skrivelse om hur trädet kom till sant eller falskt. Historien om kastanjeträdets tillkomst vid på Rundeln har sin början på 1800-talet.En femårig pojke hade en höstdag snett över gatan från Jerusalems gatan mittemot Rundeln bevittnat ett mindre slagsmål mellan gossarna över gatan där man pucklade på varann ordentligt bl. a med dessa hårda frukter. Efter att ha blivit träffad av en sådan hård frukt föll han till marken ganska så yr i huvudet efter smällen. När han senare klarnat till tog han den bruna tingesten i handen lät därefter sätta densamma i jord. Resultatet lät inte vänta på sig , ett stort träd uppstod "kastanjen" var född. Trädet växte så också pojken, som dessutom blev präst i just en av stadens församlingar. Varje vår besökte han sitt forna hem och sin kastanj som då vecklade ut sina luddiga bladtassar och stannade gärna kvar en stund för en djup betraktelse. På våren 1856 var han inte lika glad, då höggs nämligen kastanjen ner, dess öde beseglades av en yxa.

 

Rundelsgatan sett från andra hållet, längre bort på höger sida ser vi fastigheten som innehåller Siriusorden.

 

Rundel som den såg ut på 1880-talet. Namnet Rundelstredet syftade på en basstation eller en s.k. rundel som just då var anlagd vid gatans sydöstra ända. Hospitalet försvann någon gång vid ca:1975 

 S:t Petri sjukhus, asylen, vid Rundelsgatan var Malmös mentalsjukhus mitt i stadskärnan. 1675 flyttade Hospitalet in i stadens central del Rundelsgatan. Det fanns dock även en psykiatrisk avdelning inom medicinska kliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus. Foto någon gång från senare del av 1880-talet.
Här ses en sjukhusvaktmästare vandra på den idylliska hospitalsgården under den kastanj som fortfarande står intill nuvarande Rundelen.

Skala/ritningar på hur byggnationen såg ut. Senare kallat Malmö Asyl.

Enligt "Rulla öfwer Hospitals Hjonen i Malmö" från den 2 juli 1841 var antalet patienter 220.
Vården och behandlingen hade förbättrades genom åren, men först 1814 fick hospitalet egen läkare.

År 1879 togs det nya hospitalet i Lund i bruk och därmed inleddes en tillbakagång för sjukhuset i Malmö som därefter intog funktionen som asyl under namnet S:t Petri sjukhus.
År 1929 avskaffades benämningen "hospital" och ett mentalsjukhus skulle härefter döpas efter helgon eller namngivas efter dess geografiska placering på orten.

 Malmö Östra sjukhus med 515 vårdplatser uppfördes i stadsdelen Rostorp vid norra infarten till Malmö. Inför invigningen i april 1936 ses sjukhuset här på en tidig flygbild med administrationsbyggnad och personalbostäder i förgrunden.
Patienterna vårdades i paviljonger (bakgrunden) för kvinnor och män.

Nya Rundelsplatsen. 

 

År 2000. Se bara vad man har gjort med Rundelsplatsen idag, renoverat densamma, planterat ett nytt träd på nästa samma ställe, tänker man riva igen om 100 år detta träd. Dessutom en minnessten som inte hör hemma på denna plats utan längre bort på hörnan Djäknegatan - Rundelsgatan enligt säkra källor.