istoria

Sverige

Danmark förklarar Sverige krig. År 1611 börjar det så kallade Kalmarkriget, och Kalmar och Bohuslän drabbades några år senare av en svensk hämndaktion när stora delar av Uddevalla förstördes i mars 1612 samt det nyanlagda Göteborg intas av danskarna. Gustav II Adolf den nye svenske kungen erbjöd till Christian IV fred, vilket avvisades.

Christian IV låter meddela istället att inga krigsfångar ska tagas utan alla svenska matroser och soldater skall obönhörligen slås ihjäl. Kalmarkriget var ett krig som började 1611 och slutade 1613. Kriget var mellan Sverige, Danmark och Norge.1612 erövrar Kristian IV städerna Skara och Jönköping samt den viktigaste fästningen Älvsborg. Men en dansk framstöt norrut från Kalmar slogs tillbaka. Uddevallas uppbyggnad Timmerhandeln hade stor betydelse när invånarna byggde upp staden igen.Ett annat bevis på timmerhandelns betydelse vid den här tiden var att ett sigill med en ek som symbol från 1500-talet, som senare kompletterades med två (2) grannar, antogs som stadsvapen 1622. Det har i stort sett samma utseende som det kommunvapen Uddevalla har idag.

Christian II

Christian III

Corfitz

Henrik Dringenberg

Fredrik I

No photo.

Inget foto.

  Missa inte Erik av Pommern

Vad vet vi egentligen om vårt Skåne titta gärna in-

Rösta här om vad du kan om din historia samt se resultat.

 

Här går du tillbaka till Huvudsidan

webvoter-omröstning

 

Vad vet Du om denna ?
Väldigt mycket Malmö Histioria från 1500-talet och framåt, även från min uppväxt i Mitt Malmö 1950 och framåt. Tyck till, kommentera,maila mig eller varför inte skriva i min gästbok.
Inget
Lite
Mycket


Se resultat