Vem var Henrik Dringenberg våran myntmästare under 1455 - 1492. Tidigare förekommer hans namn År 1451 då är han borgare i Köpenhamn men tillerkännes ...

 

Henrik Dringenberg var rådman i Köpenhamn och blev senare vid mitten av 1400-talet kungens myntmästare i Malmö. Han dog ca 1501. Kung Erik av Pommern ...

 

 

 

 

nr 32 Jörgen Norra Vallgatan 66

I samband med en stor renovering 1963 fick huset namnet Dringenbergska gården. Så hette husets förste kände ägare som var myntmästare i Malmö som då styrdes av Kung Erik av Pommern. Henrik Dringenberg i mitten av 1400- talet.

Den kände industrialisten med mera [ Frans Suell ] som bland annat räknas som grundläggare av Malmö hamn i början på 1800-talet, här poserande utanför just Dringenbergska Gården.

Norra Vallgatan 66 - nr 1 i kvarteret Kock är ett av Malmö äldsta bevarade hus. I ett dokument från 1463 refereras till myntmästarens hus. Henrik Dringenberg var myntmästare mellan 1455 - 1492. Det var en mycket lönsam befattning och en stor verksamhet. Under en period slogs alla danska mynt på Malmö slott, innan verksamheten flyttade till Jörgen Kocks hus, som skymtar på bilden bredvid.

Henrik Dringenberg begrovs c:a 1500 i det kapell till S:t Petri kyrka som han själv bekostat. Kapellet revs 1792.

 

Tullförvaltaren Johan Poppelman är den förste svensk som äger huset.

Han träder in på scenen (tomten) c:a 1690 och man vet en hel del om huset från den tiden, eftersom en grannkonflikt resulterade i många juridiska handlingar.

Spinnhus och skola

I mitten på 1700-talet är fastigheten spinnhus under några decennier. En Petter Cronsioe, vars hustru gav namn till deras sommarställe Heleneholm, ägde huset vid sin död 1823.

Malmö stad blev ny ägare till huset och bland hyresgästerna fanns Rikets ständer, som skulle använda källaren "till den stora kassakistans förvaring". Så började Sveriges Riksbank sin verksamhet i Malmö.

Husets status var helt klart på väg upp igen och 1827 blev det skola och läroverk. Där har tragglats mycket latin, men som en Theodor Holmberg skrev 1871 vid en studentexamen " ...vi satte den vita mössan på våra huvun, togo käpp i handen, gingo sjungande om studentens lyckliga dag omkring i promenaderna och tågade fria och stolta, utan anmärkning in på Kramers hotell till smörgåsbord, snaps och biffstek ..."

1879 tog skolperioden slut på grund av trångboddhet. Malmö Latinskola med privilegiebrev från 1406 flyttar till nytt hus.

1885 dyker det upp ett namn som vi känner igen idag, Kramer. Familjen Fritz Kramer flyttar in på andra våningen och vindsvåningen blir nu en del i hotellrörelsen.

Försäkringshus

1938 köptes fastigheten av Försäkringsbolaget Malmö, som -49 uppgick i försäkrings- aktiebolaget Skåne.

 

Tillbaka till huvudsidan Malmö 1.