Gasverket, Malmö.

Ett annat fint hus med många minnen just för att det låg i mitt område mina kvarter var det gamla energiverket sin idag inrymmer Rooseum utställning, fördrag, teater.

Elekticitetsverket,nuvarande Rooseum, uppfördes i ett område som låg i stadens utkant. Byggnaden stod färdig 1901. 1980 byggdes denna byggnad om för att istället bli en konsthall. Orsaken till att detta byggdes var att det tidigare fanns ett privat bildat 1887. År 1899 beslöt man emellertid att det skulle anläggas ett kommunalt. Uppdraget gavs åt John Smedberg. Bara genom att förstå ornamentet så förstår man säkert byggnadens funktion. En enda stor lampa.

Huset går att beskåda ännu idag tvärs över gatan från Österportskolan.

 

Elektricitetsverket 21 Jan 1902.

Adress: Stora Nygatan 1

Gasverket

1854 byggdes gasverket för att man behövde gas till husen och gatlyktorna. Människorna var jätteglada för att få ljus på gatorna och alla i staden ville ut och titta. Gasverket användes till 1897 då man byggde ett nytt vid S:t Knuts torg.

 

Gasverket, Malmö år 1930

 En hel del förändrat men nog känner vi igen oss.

Tillbaka.