Booltoftae år 1346. Bol = urgammal markenhetsbenämning för gård, hemman och toft.

http://stengronberg.se/bullgård.jpg

Bulltofta år 1700-talet. Bulltofta var fortfarande i slutet av 1700-talet en vanlig bondby men vid denna senare tid blev flera av gårdarna uppköpta av en Malmöborgare vid namn Henric Kockum, varigenom senare Bulltofta Gård uppstod. Därav namnet Bulltofta som faktisk även varit ett exercisfält för Kronprinsens Husarer och sedermera år 1924 även blev en i mångas ögon en välkänd flygplats. Se notis nedan.

Hur kom flyget till Malmö. Det började i blygsam skala sommaren år 1924 när man öppnade för linjerna Malmö- Hamburg samt Malmö - Köpenhamn. Då flyglinjerna senare utvidgades via Köpenhamn till Amsterdam, Paris samt Berlin inlemmades Bulltofta i den internationella trafiken år 1926. På den tiden visste man vad service innebar. Man hämtade sina passagerare i det här fallet på Hotell Kramer med bil och körde sedan dessa direkt ut till startplattan på Bulltoftafältet. Nya direktlinjer öppnades år 1931 till bl.a. Amsterdam och Berlin och via Köpenhamn och följande år till London samt Paris. Med jämna mellanrum renoverades och utbyggdes Bulltofta i takt med den allt snabbare utvecklingen. Malmö Stad och Staten gemensamt uppförde för AB Aerotransports räkning en ny hangar, som på den tiden var ett av Nordeuropas största hangar med plats för tolv[12] samt två[2] mindre plan. Emellertid eldhärjades denna hangar efter två år. Flygtrafiken var i en kraftig expansion under hela 1930-talet. 1940 var det tid för en ny stationsbyggnad som uppfördes efter ritningar av N. A Blanck. En modern stationsbyggnad i gult tegel på Smedstorpsgatan. Byggnaden innehöll restaurang, åskådareterass och på taket ett glastorn för just flyget och dess flygledning med personal.
Som skrivit tidigare expansionen var enorm så redan 1960 var det tid att bygga en ny större stationsbyggnad.
Denna andra stationsbyggnad tjänstgjorde fram till året 1972 då även denna tjänat sitt syfte precis som Bulltofta flygplats varför nya flygplatsen togs i bruk Sturup Flygplats. Kvar av den gamla byggnaden från 1940 är väl nästan det mesta intakt byggnaden i sitt gula tegel, glastornet på topp allt på plats än så länge skrivit 2002-02-21.

Foto från 1949-1950

Bild från 1950.

Bulltofta Flygplats en regnig sommardag. Tornet på den berömda och omtalade flygplats går ännu att beskåda.

 

http://stengronberg.se/bulltofta.jpg

Nog vill vi känna igen oss. Bulltofta det låga tornet som vi alla beskådat någon gång.

Bild troligt 1950 talet.

Bulltofta. Bild från 1959.

Nyss hemkomna eller på väg, här gick det att åka på charter å 50- och 60-talet

Flygplanskapningen som år 1972 höll hela Sverige i ett järngrepp Bulltofta Flygplats utanför Malmö, vi kommer väl ihåg detta om inte så i alla fall där vår dåvarande justitieminister Lennart Geijer var våran förlängda arm i dessa förhandlingen som inte tycktes ge något...." På fredagens eftermiddagen 15 September 1972 kommer Gunder Viking en av SAS DC:9:or på väg mot landningsfältet ner på Bulltofta Flygplats, tre kroater har beordrat planet från kurs Stockholm till Malmö.
Planet landar klockan 17.10 denna dag. Justitieministern Lennart Geijer kommer till Bulltofta. Sju (7) kroatiska fångar är ett krav på frisläppande från kaparna, dessa fångar släpps fria av den svenska regeringen och transporteras därför ut till Bulltofta för att användas som utväxling mot passagerarna, kaparna kräver dessutom en halv miljon kronor vilket svenska regeringen lyckas skrapa ihop under natten. Utväxlingen startar med tre (3) fångar mot 30 passagerare, dock vägrar en fånge att delta i utväxlingen och kapningen. På lördagen 16 September överlämnas penningsumman och efter ytterligare 16 timmar utväxlas de sista fångarna mot resterande passagerare. Dock tillåts inget byte av befintlig flygpersonal. Planet tillåts lämna Bulltofta med fångarna, pengarna samt den svenska pilotbesättningen mot okänd destination. Målet blev senare Madrid där kaparna sökte politisk asyl. Bland de utväxlade fångarna fanns Miro Baresic som deltagit i mordattentatet på den Jugoslaviska ambassadören i Stockholm "
......................slutet gott allt annat gott och Malmö kunde tillsammans med övriga Sverige återgå till normal till normalt leverne.

Bulltofta – den medeltida byn som blev flyghamn

Numera är Bulltofta ett motionsområde. Många minns det som ett flygfält. Men namnet är mycket äldre än så. Upp emot 600 år gammalt. Bulltofta var även namnet på den mycket påkostade och exklusiva herrgården.

Idag ligger rekreationsområdet Bulltofta i Riseberga. Den ursprungliga byn Bulltofta låg längre norrut, precis där Vattenverksvägen möter Inre Ringvägen. Strax öster om motorvägen syns en mur. Den omringade en gång ägorna och herrgårdens parkanläggning.

 

http://stengronberg.se/bullrek.jpg

Bulltofta år 2000. Idag på just området på Bulltofta och kring Bulltofta finns en stor industriby med allehanda sortiment samt sist men icke minst är detta område även känt som ett bra rekreationsområde som för närvarande förvaltas av Malmö Stad kallat Bulltofta Fritid. Så området är säkrat för många år framöver.

På motionscentret finn ett välutrustat gym. omklädningsrum med dusch och bastu.  Sittplatser både inne och ute. Hit kommer motionärer som andra besökare i området och alla är välkomna. Till bl.a. bokning av tennisbanor. Uthyrning av bollar och racket, klubbor och frisbees/disc till samtliga omkringliggande banor.

 http://stengronberg.se/topp.gif 

[ Skriv i min Gästbok] - [Läs i min Gästbok]