er W

Per Weijersgatan

från

Gråbrödersgatan

I bakgrunden skymtar nuvarande Hotell S:t Jörgen komplexet på Södergatan

Bilden från 1960- talet.

 

 Samma vy nedan, men vad är detta?

För att förstå detta fotomontage och tanken bakom varför behöver man inte vara utbildad politiker för att förstå för de river ändå precis som om de spelade monopolspel. Men som i alla spel får man lov att stå över.

Norra sidan av Per Weijersgatan idag, vilken stil skulle du välja eller som sångtexten låter" endast stål och betong" är detta vår framtidsstad?

Historia: Per Weijersgatan efter Per Jensen Weijer, bortgången år 1684, en handlanden som ägde en gård vid denna gata. Tidigare namn på gatan Pottemagerstredet 1532, Hans Bönders strede 1538,Oluff Mogensens strede 1646 samt Skorstensgatan 1710.

Om vi nu tar oss över Engelbrekstgatan från just Per Weijersgatan så hamnar vi på

Grynbogatan. På 1500-talet låg här i just detta kvarter Malmös Tegelgård, det var just här bland förmodade många andra ställen i staden som man tillverkade byggnadsmaterialet för staden hus. Konsekvenserna av detta blev att gatan hette Tegelgardsstredet år 1571. Längs denna södra sträckningen huserade " de laange stenboderne", en i lång rad liggande lika byggda bodar, som gav gatan en speciell struktur. Dessa stenbodar föranledde att gatan ett tag år 1603 hette just Stenboder. Så småningom flyttade "grynmaalare" in i stenbodarna. Här maldes sedermera gryn som sedan såldes, detta föranledde att gatan än en gång bytte namn, denna gång till Grynbodstredet år 1666. Dagens namn Grynbogatan dyker upp år 1712. Först året 1906 bröts Grynbogatan fram från Ostindiefararegatan ända fram till Slottsgatan. Tidigare hade det då på samma plats gått en lerig, smal stig vid namn Agevej [körväg] till stenboderne.

Agnesgatan: Gatan lades ut år 1852, uppkallad efter Agneta [Agnes]Runnerström, bortgången år 1872. Maken konsul Henrik Runnerström ägde angränsande tomter.

tillbaka här