Vattentorn Pildammsparken.

 Vy över Södervärn(tidigare namn Nobelplan fram till 1932) med vårt vattentorn år 1996 av Salomon Sörensen.

Nog känner vi väl igen oss Södervärns station med bl.a. Ta i Trä i mittbild, Mas Kirurgen tvärs över Södra Förstadsgatan samt det gula huset som länge var Mas Centralkök. Kronprinsen lyser upp med sin höga byggnadskropp i vänster sida av foto och i höger bildkant kan vi se Pildammstornet.

En annan fantastisk vy över Vattentorn Pildammsparken, på 1300-talet benämnd som Korrebäck och Korrebäcksboplatser.

Tillbaka.