Detta är Malmös enda bestyckade privat ägt hus, det ligger i korsningen Vårgatan - Mellangatan.

 

Malmös underligaste hus ja. Det hittar man i kvarteret Yngve. Artilleriet består dock bara av en kanon och ammunitionen uppgår till tio kulor. Både kanon och kulor är av gammal god kvalité, trots att de tillverkades på 1600-talet. Kanonen som synes under taket på femte våningen, medan kulorna finnes på bottenplanet i just korsningen av fastigheten. Kanonen en liten haubits och kulorna därtill var i farten på 1670-talet i det skånska kriget då Kung Kristian försökte ta tillbaka sina tidigare provinser, däribland dessa Skåne. Kanonen och kulorna som murats in i fastigheten härrör sig från belägringen år 1677. När området bebyggdes, vid sekelskiftet,hittade man vid grundgrävningarna åtskilliga krigiska spår. Anteckningar tyder på att de tio kulorna härstammar från det möllerska fyndet.(Dagarna mellan 21-24 september 1899 har å Möllers tomt vid Lundavägen påträffats 5 st kruttunnor av vilka trenne var stående för sig och nära varandra och var fyllda med svartkrut,naturligtvis fördärvat,de tvenne övriga,även dessa ovanpå varandra,och fulla med fördärvat krut,men ner iden understas botten påträffades 9 kanonkulor, varav 3 störts och 1 minst). Man ville på detta sätt hugfästa minnet av de krigiska händelserna med denna garnering av husfasaden. Av själva kanonen som man bara pipan sticka ut men det är av den anledning av väggen där den finns är så tjock att bakstycket på kanonen inte syns. Tidigare berättelser om just kulorna talar om att dessa skulle ha varit förgyllda, samt kulorna är av fyra storlekar var av den översta är förmodligen den enda som kan och skulle ha passat till kanonens lopp.

Hur ser det ut idag korsningen Vårgatan - Mellangatan.

 

Nog känner vi väl igen oss, Mellangatan - Vårgatan.

Tillbaka.