År 1877 byggdes det första tullhuset som idag tjänstgör under namnet Börshuset.

Naturligtvis en visitationsgenomgång i dåvarande hus från 1950.
Tidigare tullvisitationslokal som byggdes här 1896 tycks vara riven.
se bild nedan.

Tullvisitation.
Denna blev byggd någonstans kring 1896.
I bakgrunden skymtar delar av Ferdinand Boberg fina skapelse posthuset från 1906.

 

Bilimporten ökade med den dessa transporter över sundet. Ford var det företag som gjorde bilen till en folklig ägodel speciellt A-Forden.
Sammansättning av dessa Fordar skedde i fabriken i Köpenhamn.
Efter hoppmontering, över vattnet för att sedan hamna i lagret i hamnen.
Sedan hämtades dessa av återförsäljarna
.

tillbaka här