Triangelen, Malmö

 Triangelen, Idoffhuset.

Till höger arkitekten Carl-Axel Stoltz skapelse Skånska Banken uppförd året 1940. Banken som innehöll allt från bostäder, direktörsbostad, samt mängder av kontorsutrymmen, banken flyttade från dessa lokaler året 1992. Mellan dessa båda fastigheter löper Södra Förstadsgatan. Till vänster i bild Carl-Axel Stoltz andra byggnad detta benämnt som Idoffhuset.

Triangelen, med kv Kaninen.

Om biografen i detta kvarter, all dessa ägare , allt detta läser du på de andra sidorna.

 

Historia: Namnet Triangeln fastställdes officiellt först året 1960. Den nuvarande "Triangelen" var sedan långt tillbaka i tiden en viktig vägknut, där vägar från Lund ( Föreningsgatan), Ystad (nuvarande Södra Förstadsgatan), Västervång ( nuvarande Rönneholmsvägen) och Stadens Centrum (nuvarande Södra Förstadgatan)

Nog känns väl gatan igen, Södra Förstadsgatan upp mot till Triangelen. Fastigheten på höger sida hörnan märkt H.G.Nilsson inrymmer idag ett konditori, ett välbesökt sådant, lite annorlunda utseende kan man säga till vänster i bild, inget finns kvar , istället slog man upp ett jätte på den tiden varuhus Domus året 1957. I bakgrunden skymtar mer parten av dåtida Triangelen.

 

 

Foto 1926.

Tillbaka.