Södra Promenaden, Malmö.

MALMÖ. En av dem som intresserat besökte Caroli Citys utställning av gamla Malmöbilder för något år sedan, var Malmöbon Kjell Keander. Det var hans hemmakvarter som visades. På Norregatan och Grönegatan bodde han från koltåldern på 1920-talet till giftermålet trettio år senare. Och han var inte helt nöjd med hur utställningen presenterades.

Det stämde inte. På en bild placerade texten husen på fel gata, säger han.
Han kontaktade Malmö stadsmuseum, som tacksamt tog emot rättelsen. Och på köpet fick museet Kjell Keanders egna gamla Malmöbilder till skänks, komplett med noggranna texter. En lång rad bilder från det försvunna Malmö, som Keander fångat med de skiftande kameror han alltsedan 15-årsåldern ständigt burit med sig.

Foto: Åke Jörleby

Lyktvakter försvann
Belysningen behövde ökas på, så vi satte tillbaka dem tätare, säger Börje Nilsson.
Med gasbrännarna försvann också Malmö gasverks speciella lyktvakter som körde runt och kontrollerade att allt lyste som det skulle. Tända behövde de normalt inte göra, eftersom lyktorna var försedda med både tidur och evighetslåga som tände brännaren när mörkret föll på.
Försvunna för gott är också bildens små hus på Södra Promenaden. Liksom byggnaderna längs Rörsjögatan norrut och västerut vid Södertull på de samtida bilderna.
Där följde i stället bebyggelsen den ensamma gaslyktans öde och är numera i perfekt samklang med den ersättande elstolpen.

Foto: Åke Jörleby

Kjell Keander

 

Här fångad av sin egen kamera i närheten av Naffentorp 1944. Bilen, en citroën, är utrustad med gengasaggregat.

 

Redan 1945 har den moderna bebyggelsen klättrat hotande nära de små husen vid Södra Promenaden mellan Gasverksgatan och Paulibron. Men gasbelysningen finns fortfarande kvar.

 

Nedan en betydligt moderna vy av Södra Promenaden,Malmö.

Södra promenaden, Malmö

I bakgrunden ser vi skymten av den plats där sedermera nya polishuset kommer att byggas, på kv Gasklockan, ihop med den befintliga fastigheten som förr inrymde kallbadhus samt ett stort bibliotek.

tillbaka här