riangelen

Triangelen, träffpunkten eller knutpunkten.

Foto: Åke Jörleby

En korsning av Guds like har väl sällan skådats.

En av ombyggnaderna av Triangeln innebar att bilar som skulle från Föreningsgatan till Södra Förstadsgatan fick korsa sin egen fil. Resultatet blev rena cirkusen vid tät trafik. Varför inte bygga läktare så folk fick beskåda spektaklet tyckte någon.

Foto: Åke Jörleby

Hitom 45:an låg biografen [*Kaninen (senare omdöpt till Aveny [läs nedan]). För att komma till biosalongen fick man gå genom en lång gång och sedan över en innergård. I ett annat av husen började Stippe sin verksamhet innan han flyttade tvärs över torget och ner till *)Davidhallsgatan [det bortglömda stråket, baksidan av alla butiker på den fina gågatan]. I december 1984 revs det sista huset vid Södra Förstadsgatan och det var just 45:an. Visste du att Davidshallsgatan är uppkallad efter ett nöjesetablissemang kallat just Davidshall, där folk dansade, lyssnade på dåtidens allehanda musik och där man kunde få medfölja en dåtidens luftballong mellan åren 1862 - 1886.
Kvarteret blev ett av Malmös mest kända bombhål, så kallade för att Malmö under 70- och 80-talen liknade de utbombade tyska städerna efter andra världskriget. Ut mot Triangeln och längs ena sidan av Södra Förstadsgatan placerades baracker med butiker som fick stå i nästan 15 år. Oenigheten om vad som skulle byggas var stor, men 1987 påbörjades bygget av det nya hotellet och köpcentret.

 

Södra Förstadsgatan 47 som sedermera revs i augusti 1971. In på gården genom porten här bodde min mormor Alma Svensson, kändes som hemmaplan, kullerstenar bl.a.

Annan vy samma hus, till vänster om huset Domus. Som sagt in genom porten för att kom till Alma Svensson.

[* Biografi: Aveny. Biografen Aveny med adress S:a Förstadsgatan 43 invid Triangeln öppnades 28 Augusti år 1908 av Otto Areskoug "Alhambra", bion blev en av Malmös äldsta, hela 65 år. Året 1932 tjänstgjorde denna plats kortvarigt som Södra Teatern. Biografen har även tidigare tjänstgjort som ett danspalats vid namn "Apollosalongen". Allhambra blev senare Triangeln efter en publikröstning fram till 1941, därefter följt av Kaninen från Kv Kaninen fram till året 1958 för att senare av slutas med namnet Aveny fram till året 1973. Allhambra tjänstgjorde en kortare period som teater [Södra Teatern]. Från februari 1932 till augusti samma år.

Södra Förstadsgatan året 1959.

Samma Södra Förstadgatan sett från Triangelen år 2000.

*)Davidshallsgården. Visste ni förresten att längre ner i just hörnet Davidshallsgatan - Storgatan låg just "Davidshallsgården" uppfört 1928 och innehöll bl.a. Kooperativa Föreningen Solidar. I huset fanns fyra [4] separata Solidarbutiker som med lager och kylutrymmen upptog hela bottenvåningen. Dessutom fanns här en egen bilverkstad, kolhandel, dam & herrkläder, skobutiker, slakteri, mejerier.

Historia Solidar: Det hela började år 1907 med ett litet bageri för kaffebröd på Möllevångstorget. Bageriet startade som ett andelsbageri och i slutet av året hade man fått ihop fyratusen kronor och kunde därmed bilda en kooperativ förening, där namnet blev Solidar. Man behövde snart utöka, varför man hyrde en källarlokal på Ystadvägen 22. Denna lokal inreddes till bageri. Som borgenär för detta stod Folkets Park och man ställde upp med femtusen kronor. Efter en tid behövdes mer utrymme varför man även hyrde första plan för lager som bstod av mjöl, socker etc, etc. Vid den stora strejken år 1909 var det bara Solidar bageri som fick vara igång, detta med stöd av fackförening. Vid denna strejk ställde 63 st bagare upp till jobb utan någon ersättning. Helsingborgsgatan med sitt bageri stod för brödförsäljningen direkt till hemmet, först med sina hästtransportvagnar, sedan med de berömda välkända Solidarbilarna. År 1923 byggde Solidar en charkuterifabrik för att tillgodose behovet av köttvaror. Solidar hade lite smått börjat med specerier och köttaffärer jämsides med bröd och mjölkaffärer, som nu börjat växa rejält. År 1925 blev det en sammanslagning med en annan kooperativ förening, Seger. flera mejerier uppköptes bl.a. Mölleberga Mejeri med tillhörande 21 st mjölkaffärer. Efter detta blev det sedan "Solidar Malmö Mjölkcentral". År 1930 invigde Solidar sitt nya kontorshus vid Spångatan, Malmö, just intill bageriet. Samma år tog KF kooperativa förbundet även över ett slakteri i Eslöv. Med detta och ett antal andra affärer ville KF klargöra Solidars riktmärke för sin detaljhandel, nu hade man fler butiksenheter med mjölk, specerier och köttbutiker intill varandra. Idag år 2000 skriver vi att huset på Spångatan har andra hyresgäster, bageriets byggnader rivna och att på denna tomt planeras för att bygga en skola, Möllevångsskolan. Doften från bageriet kunde väl knappast undgå någon. Men det var då!

Foto: Åke Jörleby

Ovan bild i riktning Rönnholmsvägen  från Triangelen.

 

Södra Förstadsgatan mot Triangeln år 1955. Fotograf C.G Wilford.

Till vänster i bild vid bil och promenerande par. Här kommer Domus Varuhus att byggas. Invigning sker 1958. Befintliga andra hus på den högra sidan är då Gamla Tempo och längre bort ska som vi alla vet sedermera komma att byggas en hamburgerkedja och i samma plan och hörna finner vi Hemköp. Runt hörnen kommer vi sen fram till Spångatan. Längre fram och du är framme vid Triangeln.

MALMÖ. Triangeln - eller Triangelen som det heter på malmöitiska - är väl det torg som förändrats mest i Malmö. Namnet kommer sig av att det tidigare fanns just en triangel mitt på torget där tre spårvägslinjer passerade. I början på seklet var Triangeln en korsningspunkt mellan Södra Förstadsgatan, Rönneholmsvägen och den landsväg som österut gick till Värnhem. Men när Malmö växte blev landsvägen Föreningsgatan och Davidshallsgatan tillkom när det område bebyggdes där Kockums tidigare legat. Det gröna huset vid Davidshallsgatan restes i slutet av 1920-talet. Sedan fortsatte omvandlingen med byggandet av det så kallade Idoffska huset och det buktande huset som invigdes 1940 och då var Skånska bankens hus. Huset kläddes i ekebergsmarmor och arkitekten Carl-Axel Stoltz fick mycket beröm för sin skapelse. När man byggde dessa hus hade några mindre tvåvåningshus rivits och den öppna torgytan hade utökats. Den intima småstadsatmosfären hade försvunnit, men torget hade blivit större och man framhöll att Malmö nu hade fått en modern och stilfull affärsplats. Nästa stora förändring inträffade 1956 då man påbörjade bygget av Domus som efterhand stod klart för invigning år 1958 stans första riktiga varuhus som fem [5] år senare följdes av ytterligare ett varuhus i Malmö, nämligen NK, Studentgatan. Nästa händelse/förändring kring Triangeln kom att ske 1969. Då revs efter många års diskussioner det så kallade strykjärnshuset i hörnan Södra Förstadsgatan- Rådmansgatan. Biltrafiken hade ökat och det vackra huset stod i vägen för en breddning av gatan. Kvarteret Kaninen bakom strykjärnshuset bestod av en härlig blandning av olika hus med stor variation i byggnadstilarna. Här fanns allt från enkla envåningshus till påkostade fyravåningshus. En bit ner på Rådmansgatan låg ett vackert hus med trappstensgavlar som nog hade kvarterets finaste lägenheter; här fanns stora vackra kakelugnar, högt i tak, träpaneler och stora rum. Huset låg ungefär där varuintaget till Triangelcentret nu gapar. På Södra Förstadsgatan ner mot Domushuset låg småbutikerna tätt, bara i nummer 45 låg ett skomakeri, en blomsteraffär och en fiskaffär. Om man gick in i porten och över gården kom man till gårdshuset där en gång Café Utposten låg. Det var caféet där de tre Amalthea - männen planerade sitt attentat mot strejkbrytarna i Malmö hamn 1908.

Foto: Åke Jörleby

Triangeln på 1920-talet. Här ses Södra Förstadsgatan mot Gustav Adolfs torg. Tvåvåningshuset till höger revs när man byggde Skånska bankens hus. I förgrunden står två pojkar och en tidningsförsäljare på den triangel som gav upphov till platsens namn.

Foto: Åke Jörleby

Bilförarna har tagit över, vad tycks.

Nedan dagens träffpunkt då, förlåt Triangel.

Vy från Triangelen ner mot Södra Förstadsgatan förbi Hotell Sheraton, Domushuset. År 2002. 

Nog känns väl det mesta igen. Triangelen.

Kv Kaninen år 1968.

Känner du igen Dig. Triangeln innan Sheraton byggdes. Vi ser här ett Triangeln med Rådmansgatan, Föreningsgatan samt Södra Förstadsgatan.

 

Vy från Triangelen ner mot Rådmansgatan år 2002. Sheraton Hotell i vänster bildkant.

 

Hotell Sheraton, Triangelen år 2002.

 

Vy från Triangelen år 2002.

 

Vy från Södra Förstadsgatan mot själva Triangelen år 2002.

tillbaka här