Thottska Huset. Östergatan, Malmö.

Huset uppfördes 1558 av en adelsman. Huset uppfördes av Thage Thott samt dennes hustru Else Ulstand.

 

 

En vårdag 1561 utspelades en dyster händelse inne på gårdsplatsen. Herr Thages sven Arel blev då ihjälstucken en fäktduell med en annan tjänare.

1969 restaurerades huset var då i mycket dåligt skick varför mycket måste bytas ut.

Dock fanns väl bevarade väggmålningar från 1500-talet kvar i övervåningen.

Denna del av huset tjänstgör numera som festsal. Detta är Malmös äldsta korsvirkeshus.

 

 

 

Thottska Huset

Thottska huset byggdes 1558 av en adelsman. På dörrbjälken står att Thage Thott och hustrun Else Ullstad lät bygga huset. Portbjälkens text på latin blir i översättning "Guds ord varar evinnerligen".

Herr Thage bodde inte själv i korsvirkeshuset men väl i ett tegelhus inne på gården. I gatuhuset fick adelsmannens besökare bo. En vårdag 1561 utspelades en dyster händelse inne på gårdsplatsen.

 

Adress: Östergatan 8

 

Tillbaka.