Kv Elefanten Södra Förstadsgatan - Storgatan

Godset gav namn åt hela området

Foto tagit från Kv 27 Tigern. I detta kvarter låg värdshuset *)Davidshall.

På hörnet av denna fastighet kan vi förtälja att här låg August Sandgrens vitvaruaffär en gång på just Södra Förstadsgatan no:12 Redan år 1889 hade August S övertagit den gamla Murmanska Färgeriet på Södra Förstadsgatan 26 (idag no:18) vilket han senare utvidgade med kemiskt tvättning som var något nytt för staden. Affärsverksamheten förändrades sedermera till att vara mera inriktat på manufaktur och vitvaror. Fastigheten revs år 1973 för att ge plats åt ett moderna framtidshus för företaget Televerket. Fastigheten var byggd år 1877.

Historia: Dessa båda cyklister korsar just Södra Förstadsgatan, idag gågata vad gäller S:a Förstadsgatan samt viss del av Storgatan förbi vårt tidigare omskrivna biopalats. I höger bildkant skymtar takfonden till den Färg & Tapetaffär som vi tidigare talat om. Godset gav namn åt hela området

Södra Förstadsgatan: Den nuvarande gatan har måhända en gång varit förbindelseled mellan Övre och Nedre Malmö, stråket hat funnits i många århundrade och utgjorde den södra infarten till den befästa delen av staden.

Storgatan: Var en byväg på 1830-talet genom egendomen Lugnet, vars manbyggnad låg i hörnet Storgatan - Västra Långgatan. Storgatan bar även namnet Kockumsgatan året 1927, som sedermera kom att ingå i Storgatan.

 

Värdshuset Davidshall i Kvarteret Ejdern:

 

Förlustelsestället Davidshall låg placerade strax invid nuvarande Davidshallsbron. Etablissemanget anlades året 1862. Ett stort jippon eller ska vi säga misslyckanden vad det här med ballonguppstigningar, katastrof vill jag säga. Många försök gjordes men först året 1881 lyckades man få upp ballongerna i luften, naturligtvis var dessa luftfärder förenat med mycket stor fara.

Knappast gångbart idag.

Tillbaka.