Frans Suell blir man påmind om på olika sätt i Malmö. När man passerar Norra Vallgatan finns dels statyn över hamnens grundare dels en minnestavla vid kajkanten, just framför en annan stor man Jörgen Kock och dennes kvareter vid just gatan Frans Suell. I muren på Caroli kyrka finns inmurade minnesvårdar över Frans Suell och hans maka.

På Frans Suells numera svårlästa sten står: "Här hvilar Kommerserådet och Riddaren Frans Suell , född i Malmö den 9 juni 1744, död i Malmö den 15 november 1818.Frans Suell var en man med moget förstånd, ädelt hjärta, osviklig redlighet, sann medborgerlighet, varm menniskokärlighet, en stor förmögenhet, förvärvad genom omtanke, använd till gagneliga inrättningar, sin födelsestads prydnad och stöd..."

På hans makas sten står: "Här hvilar Frans Suells efterlämnade Änka, Anna Cajsa af Trolle, född i Stockholm den 13 december 1733, död i Malmö den 26 april 1831. Hon var ej öfvermodig i lyckans dagar, föredrog med sinnesstyrka dess föränderlighet, tänkte klokt, handlade ädelt, lefde och dog som en sann kristen".

Vem var då denne Frans Suell?
Hans farfader, Franz Suell, var från Holstein och invandrade till Malmö i början av 1700-talet. Han erhöll handelsrättigheter, "vann burskap som handlande", år 1714. Sonen Niclas fortsatte i faderns fotspår.
Den unge Frans fick tidigt hjälpa till i fader Niclas handelsbod. Där såldes allt från "spickna" ( råsaltade och torkade eller rökta) varor och andra viktualier (livsmedel) till manufakturer av alla de slag. Han studerade två år på universitetet i Lund och praktiserade i olika handelshus utomlands.År 1744 erhöll Frans Suell burskap som självständig handlande.

När grundlades hamnen? År 1775 grundlades hamnen af Frans Suell, själva stenbeläggningen av densamme påbörjades år 1843.
Förutom handelsrörelsen och tobaksfabriken hade han ärvt Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Vidare grundade han ett sockerbruk och en klädesfabrik med namnet "Concordia".
Han drev jordbruk i Hindby och Hyllie. Som en av pionjärerna genomförde han där enskifte och sexårigt växelbruk.
Frans Suell blev Riddare av Vasaorden, ledamot av Patriotiska sällskapet och erhöll titeln Kommerseråd.
Statyn med Frans Suell utfördes av en skånsk skulptör vid namn Edvard Trulsson och avtäcktes 1915.

Hämtat från internet: Källa "Byahornet" 1/1971

tillbaka