Strandpaviljongen, Malmö

Historia: Våran Strandpaviljong. Visste Du att vår första dåvarande strandpaviljong blev en militärförläggning under 2:dra världskriget och som sedermera revs 1950 utan att åter ha öppnats. Visste Du även att vägg i vägg lägg ett förnämt badhus som även detta försvann dock några år tidigare. En ny Strandpaviljong öppnade dock igen år 1958 men flyttades senare bort till lustbåtshamnen som sedan blev Hamnpark istället.1961 öppnade krogen igen och döptes till Hamnpaviljongen.

Malmö Strandpaviljong år 1903

 

 

 

Tillbaka.