http://stengronberg.se/bokstav_s.gif

Stortorget, Malmö

http://stengronberg.se/spar_stort.jpg

Foto: Sydsvenskans arkiv

Första spårvagnen i Malmö.

Söndagen den 28 augusti år 1887 kunde stolta malmöbor bese stadens första spårvagn.                 
En rejält lövad spårvagn, en vältränad häst och på kuskbocken en mycket prydlig uniformerad kusk.
Turen gick mellan Södervärn station och Östervärns station via just Stortorget och Rådhuset.
När väl den elektriska spårvagnen började rulla år 1906 blev dessa hästspårvagnar omoderna.
Ett antal vagnar såldes till koloniägare som senare byggde om dessa till sommarstugor.
Den sista spårvagnshästen selades av februari 1907. Tillverkaren av dessa vagnar var Kockums Mekaniska Verkstad året 1887, något exemplar finns att beskåda på Tekniska museet.

Rådhuset stor klart 1546 på order av borgmästaren Jörgen Kock, som även såg till att Stortorget anlades, men som vi alla vet har byggts om och byggts till vid flertalet tillfällen. Rådhuset har huserat såväl kungar som häxor. Det var här som Skånes adel såväl borgare som bönder den 16 april fick svära erövrarekungen Karl X Gustav sin trohet. I detta Rådhus kan nämnas att domar avkunnats, fester och baler avlöst varandra misstänkta "häxor" suttit fängslade i den beryktade vattenkällaren i högra delen av huset.

Historia: Anläggandet av Stortorget påbörjades år 1539 och var fullbordat år 1542. Med detta försvann en mängd gamla gator som omgav de kvarter, vilka försvann med torgets tillkomst: i väster Helligetshus eller Helligestredet som var den mellersta delen, i norr Helligetshus Kirckestredet som var den västra delen, i öster Söndregade, som var norra delen, och i söder Kindhestrestredet.

http://stengronberg.se/storg_1896_1914.jpg

Stortorget åren 1896 - 1914.

http://stengronberg.se/stor1910.jpg

Malmö Stortorget, 1910-talet

http://stengronberg.se/stort_sol.jpg

Tidigt 1900-tal någonstans mellan 1915-1920

Malmös Paradtorg. Varför inte passa på att koppla av i denna fina och soliga sommardag.
Alla ser vi att detta är Stortorget, Malmö med Hotell Kramer till vänster samt till höger skymtar även Hotell Savoy samt sist sen inte minst Broberg Posthus i mitt på bilden. Hotellet Kramer byggdes på 1870-talet en skapelse i frans slottsstil av den danske arkitekten Carl Ferdinand Rasmussen.

http://stengronberg.se/stor1907.jpg

Stortorget. Omkring 1907-1908 byggdes det nya huset i kvarteret Residenset, där Cronholms bokhandel först fanns. Ägare var då Johannes Månsson Rothstein, innehavare av kolonial- och diversehandel. På fotot ser man hans affär vid den randiga markisen. Nu har också Hamngatan breddats, vilket skedde inför Baltiska utställningen 1914.

 

http://stengronberg.se/hgatan.gif

Hur såg Hamngatan ut innan man påbörjade breddning

http://stengronberg.se/stortorget1920.jpg

En sagolik blandning av det gamla och framtiden.

http://stengronberg.se/1930bil.jpg

Stortorget.

1930 såldes huset till Försäkringsbolaget Viktoria som byggde om och byggde till. I bottenvåningen hade A.S.U, d.v.s. Aktiebolaget Svenska Urdepoten sitt huvudkontor under många år. Denna Malmöfirma var en tid landets största inom urmakeri. Som vi säkert lägger märke till teknikens frammarsch kan vi inte hindra, nu verkar det som om T-Forden är på ingång.

http://stengronberg.se/nyasu.jpg

Stortorget från tidigt 1960-tal.

Alla reklamskyltar på fasaden tillhör nu urdepoten: ASU, Rolex och Ebel armbandsur. Som framgår av bilden, nu har tekniken hunnit fatt oss, hästarna har stallat in, nu behövs inte längre hö och dragkärror, nu blir betydligt moderna.

Barnens Dag 1934, Stortorget Malmö. Vid invigningen av Barnens dag 1934 befanns sig tiotusen människor på Stortorget. Tivolin, festligheter av alla de slag drog in pengar till privata daghem och sommarkolonier till familjer med barn som hade det svårt ekonomiskt.

http://stengronberg.se/stor1.jpg

Historia: Barnens Dag infördes 1905, tanken var att skaffa pengar till behövande barns sommarvistelse på landet. Idén kommer från Köpenhamn.

http://stengronberg.se/storg_52_53.jpg

Karl X håller kontroll över ett väl så grönskande torg från åren 1952 -1953, ett torg som ännu inte fullt ut tagits över av bilisterna. Väl synes Hamngatan mellan husen, Hamngatan som leder ner till Norra Vallgatan för att sedan löpa vidare ner till Centralstationen.

http://stengronberg.se/bildkramer.jpg

Stortorget med Hotell Kramer och låg husrad vid torgets västra sida ca 1890. Till vänster i bild syns en del av frimurarnas gamla byggnad, långt senare Kung Karl.

I bild vänster sida ser vi, Apoteket Lejonen (till vänster) på sin gamla adress vid Stortorgets västra sida, som man lämnade i mitten av 1890-talet.

Huset revs 1911 till förmån för hotell Anglais, nuvarande Rica Hotel. Jag vill tro att gränden mellan dessa två (2) fastigheter heter Hjulhamnsgatan.

 

http://stengronberg.se/bildstortorget.jpg

 

http://stengronberg.se/bildfrimurare.jpg

Till höger den dåvarande frimurarlogen med restaurang i källaren, se ovan.

Historia: Kramer Hotell ett kändisställe. Låt oss börja från början. På 1860-talet drev paret Anna & Fritz Kramer som kommer från Tyskland hotell Gustav Adolfs på Stortorgets södra. Strax före 1870-talets ingång köpte detta par Hotell Ficks på andra sidan torget, Ficks hotell döptes om till just Kramers hotell, affärerna gick bra och paret bestämde sig för att riva och bygga ett nytt Hotell Kramer. År 1874 påbörjades byggandet av det stora och moderna och pampiga Hotell Kramer. Det nya hotellet var inte helt klart förrän 1878, men i maj 1877 öppnade hörnkaféet mot Hamngatan. Kaféet döptes omedelbart till ”Kramers hörna”.

http://stengronberg.se/kramer_restaurang.jpg

Den 8 maj 1877 kunde man läsa i Sydsvenskan om det nybyggda hotellet ”Dess bottenvåning innehåller på hörnet år Stortorget ett elegant café och för öfrigt handelsbutiker som i prydlighet och dyrbar utstyrsel täfla med hvad stora städer hafva att uppvisa”. Arkitekten bakom denna Franska slottsstil var den danske arkitekten Carl Ferdinand Rasmussen. Dagliga annonser i tidningen Snällposten bidrog i stor utsträckning av folk strömmade till, man annonserade även vilka som ankom under rubriken: ”Ankomna resande, Kramers Hotell.
Här har gäster som Kung George av England, Maurice Chevalier, Max Hansen och sist men inte minst vår Karl Gerhard bott, alla i hotellets lyxsviter. Fritz Kramer gick bort 1893, Fru Anna Kramer med sonen Herman tog över verksamheten.

Nedan bild av Stortorget är troligen från 1880-talet. Ett nytt ståtligt Hotell i fransk slottstil.
Skarpa ögon och kännare av sin historia kan till vänster i bild säkert känna igen Frimurarehotellet samt längre bort på gatan trappgaveln på Jörgen Kocks Hus.

http://stengronberg.se/linne_stortorget.jpg

Herman Kramer fortsatte att driva hotellet fram till mitten av 1930-talet då hans son Gösta Kramer tog över verksamheten. 1938 sålde familjen Kramer det berömda hotellet till direktör Yngve Smedberg. Med detta avslut försvann familjedynastin Kramer.

Gryn - Mattsson Stortorget år 1885.

http://stengronberg.se/stort_54_55.gif

Stortorget med Frimurarelogens hus "Standard Hotell". Hotellet låg i ett klassicistiskt hus som var rätt typiskt för sin tid 1854-1855.  Det som man ser på samma plats idag är förmodligen en fasadkopia färdig året 1987.

Idag huserar i detta hus i kvarter Lejonet 15-17 bl.a. Rica City Hotells samt matställe Centiliter & Gram.

Gryn-Mattsson en invand och nermjölad person, ett stadsoriginal och en högst respekterad person. Pål Mattsson innehavde år 1885 en mjöl & grynhandel i Stortorgets hörnhus mot Södergatan och den behålls senare av en M Mattsson vars vagn på torget blev synligt sent 1880-tal. År 1897 flyttar han bort till passagen där då apotek Lejonet är byggt. Förutom flytten tillpassagen, Stortorget så innehar M Mattsson även en butik samt bostad i ett litet hus på hörnet av Slöjdgatan och Södra Förstadsgatan. Här finns han kvar fram till mitten av 1920-talet medan centrumbutiken flyttar till Baltzargatan i Kvarter Von Conow där den senare lades ner. M Mattsson hade förutom tidigare nämnda butiker även en på Lönngatan 2 där han sedermera slog sig till ro som pensionär. M Mattsson gick ur tiden år 1939.

Till höger om det toppade taket ovanför vagnen kan vi skönja ett hus från 1908 ritat av John Smedberg, huset från 1908. Här i detta hus huserar bl.a. Turkiska Generalkonsulatet samt mera kända namnet Arhan Mattaffär som länge funnits vid just Stortorget, Malmö.

Till höger om detta reser sig sedan ett ännu högre bygge åt Oxiebanken, ritat av Ewe & Melins 1917. Idag huserar Föreningssparbanken bl.a. i detta hus.

Bakom vagn till vänster ett vitputsat trevånings hus byggt 1854-1855. I detta hus i kvarter Frans Suell 9-13 tomt no:16 huserar idag bl.a. Skånes Provinsbank samt Kungliga Danska Generalkonsulatet.

Historik om detta hus:

1855 Handskfabrikören L Petschke låter uppföra ett 3 våningshus på fastigheterna 511 och 512 i Kv. Frans Suell. Vid grundläggningen murades silvermynt, sex flaskor brännvin och flera buteljer vin in i den ena grundmuren.

1880 Petschke, som förbyggt sig, går i konkurs. Fastigheten inköps av Frimurarna i Malmö för 65005 daler riksmynt. Vid denna tid fanns Malmös första telegrafstation i husets andra våning.

1887 På första våningen öppnades en restaurang som får namnet Frimurarekällaren. En ny era har påbörjats för detta hus.

1963 Efter många år som Hotell och Restaurang med flera namnbyten, övertages verksamheten av källaremästaren Hugo Lundgren, samtidigt ändras namnet på restaurangen till Kung Karl, det namn som säkert de flesta av dagens malmöbor förknippar med just detta hus.

1986 Fastigheten förvärvas av B & B Invest för en omfattande ombyggnad till kontor för den utåtriktade finansieringen, mäklare och förvaltningsverksamhet. Huset revs i sin helhet efter ett ras i samband med ombyggnaden.

1987 Ny byggnad färdigställd i mars månad. Fasaden mot Stortorget och en del av fasaden mot Isak Slaktaregatan uppfördes identiskt med de ursprungliga fasaderna.

Idag 2002 huserar i hela, nästa hela huset Skånes Provinsbank.

 

tillbaka