ödergatan, Malmö

 

Södergatan 7 Törnschiärs hus i Kvarteret Oscar efter vår Borgmästare Lars Persson Törnschiär år 1685 - 1718. Säkerligen var detta ett präktigt hus en gång när det ingick i borgmästare Lars Törnschiärs jordagods, de gamla borgmästarna behärskade ju ofta konsten att ta för sig av städernas finesser, därmed påbyggande sin egen myndighet och makt. Ålder på huset bör vara omkring 1640-talet. Nedan redovisas andra prominenta personer som varit ägare till detta hus. Rådman Lars Kockum, Frans Suells änka Anna af Trolle samt Lorenz Kockum. Inskription hänger rakt över ingången in till själva gårdsplatsen. År 1819 - 1821 ägare bryggare Erik Svensson.

 

Butiksinnehavare idag Möbel Shop med adress Södergatan 7, Malmö

 

Efter detta smiter vi in på gården och finner nedan vackra gård. Gör gärna ett besök för att uppleva en del av vårt gamla Malmö.

Gamla Gårdar.Teckning av Einar Bager 30 Januari 1937.

 

Historik:

Flensburgska huset Södergatan 9,härstammar från 1500-talet. Närmare bestämt sägs att denna byggnad uppfördes år 1590 utav Rådmannen Helmicke Ottesen. Ägdes under 1600-talets förra hälft utav Borgmästare Söffren Christensen. Tjänstgjorde som kronomagasin år 1734 - 1760. Förvärvades år 1827 av Mattias Flensburg. Återinreddes till bostad år 1847 av Konsul Theodor Flensburg född år 1822 där dennne bodde fram till sin död 16 Ja år 1898. Genom arvskifte blev sedermera Konsul Peter Flensburg ägare under åren 1898 fram till sin bortgång Juli år 1926 då hans enda barn och dotter fröken Eva Flensburg erhöll denna gård.En del av dessa gamla gårdar. År 1854 företogs genomgripande restaureringar av gathuset mot Södergatan, år 1900 samt år 1920 insattes stora skyltfönster i bottenvåningen där senare Augusto kloo, Idoffs m.fl. hade sina lokaler. Restaurerades sedermera av Eva Flensburg år 1935 och skänktes sedan till Malmö Museum år 1964.När detta material togs fram år 1972 konstaterades att ägare till husen var Harald Nilsson Byggnadsfirma just till dessa hus som för 150 år sedan ägdes av Frans Suells änka.

 

Om vi nu ger oss in på själva gården. Här kan man se vad som är kvar vägg i vägg med huset i nummer 7 Södergatan. En fantastiks restaurering av våran kultur, man riktigt känner hur man drages tillbaka i tiden."Solidars Gård" . Den av Solidar ägda tomten sträcker sig från Södergatan över till Skomakaregatan och inramar Flensburgska Huset. År 1927 köptes fastigheterna av överstelöjtnant C. Wahlgren. Dock såldes fastigheterna före andra världskriget år 1942 till Solidar, som hade stora planer på att bygga ett stort varuhus i Centrum. Epa samt Tempo hade redan etablerat sig på vad som då kallades ströget. Alla dessa gårdar har troligtvis ingått i en handelsträdgård och har förmodligen i stor utsträckning fungerat som magasin och i mindre utsträckning som bostäder.

Soldars Gård foto 1972

 

tillbaka här