Södergatan, Malmö

 Södergatan på 50-talet.

Bilden får nästan tala för sig själv, allt ifrån gamla Buttericks till Epahuset.

tillbaka