Södergatan, Malmö

Engeströmska Gården

Hur många vet att just på gamla Handelsbankens kontor Södergatan 10, Malmö finns en skylt som talar om att här just på Engeströmska gården med nuvarande adress Södergatan 12 anlades år 1887 16 September ett av landets första elverk, bestående av två halvfasta ånglokomobiler om vardera 45 hästkrafter på 33 kilowatt med generatorer för 110 volt likström.

Södergatan upp mot Stora Torget. Bild skänkt av Bertil Lundahl

I denna gamla gård - för äldre malmöbor mera känd som "Emil Larsens hörna" hade kommendanten i Malmö sin bostad från 1690 och hundra år framåt. Bilden är från ca 1900 och spårvagnarna drogs av hästar

Engeströmska Palatset.

Huset reva i början på 1960-talet Uppfördes av grosshandlaren Edvard Engeström och var ett av de mest påkostade som ritats av Salomon Sörensen år 1885.

Historia: Engeström var en av 1800-talets mest framgångsrika entreprenörer. Han var en av de rikare i staden, och när vi närmade oss jultiden erhöll även tjänstefolket julklappar. På nyårsafton fick även tjänarna komma in och dricka vin med det fina herrskapet på tolvslaget mitt på dagen. Som det sig faller så önskade tjänarna arbetsgivaren ett gott slut, Engeströms önskade självklart tjänarna en god fortsättning och en förhoppning om gott fortsatt samarbete även i framtiden. Bild slutet av 1800-talet. I bakgrund ser vi Apotek Lejonets utstickande fasad.

 

Södergatan från 50-talet. Nog känner vi väl igen Butterickhörnan, längre bort EPA och nog känns väl gavel igen på Skomakaregatans hörna.

En betydligt äldre bild men tydligt framtonar Butterickshörna på detta gamla vykort.

En våldsam brand var nära att ödelägga Butterickshörnan.

Historia: Söndagen den 23 november 1953. Det var då fastigheten Södergatan 22 - Baltzargatan 32 råkade i brand vid 15.40-tiden. Brandkåren tog till vad allt som fanns vid denna storutryckning, fjorton bilar samt 81 brandmän från huvudstationen, samt folk från Bulltofta, Limhamn och Söderstationen. Ett svårt arbetet låg framför dessa rökdykare, som förbrukade många syrgastuber, branden hade börjat på vindsvåningen efter ett avslutat och omfattande takläggningsarbete. Röken men även eldgnistorna kastade sig över fastigheten mitt över gatan, här fanns bland annat Mjölkbaren. Man beslöt därför att begjuta hela denna fastighet med skum.

Butterickshörnan innehöll ett hel del butiker och andra affärsföretag, bostadslägenheter både åt Södergatan till och ett antal lägenheter utmed Baltzargatan. Faktum är att man behövde rekrytera soldater från Lv4 för att få hjälp med att bära alla säckar med sågspån som behövdes för att suga upp det mesta av vattnet. För de drabbade affärsinnehavarna innebar branden och de stora vattenskadorna att just dyra jullager måste föras i säkerhet, samt att ett stort antal pälsar som inte gick att rädda, pälsar som var inlämnade till förvaring gick till spillo trots att dessa förvarades i ett speciellt lagerrum på vinden.

Värdet av alt detta beräknades uppgå till lite över två (2) miljoner.

Södergatan fram till Gustav Adolfs Torg. Lägg märke till den gamla modellen av bussen eller varför inte hästekipaget. Här låg som idag ett antal skoaffärer på samma plats.

 

Hur ser då Södergatan ut år 1945- 1950. Lägg märke till trafikljuset på vänster sida där ligger som ni säkert all vet idag en pressbyråkiosk. Längre bort på höger sida ser man till första markisen så finner man EPA - Varuhuset med landets första rulltrappa. Fortsättning rakt fram och du hamnar på Stortorget och Rådhuset där man i sina fängelsehålor förvarade fångar [häxor] som senare brändes på bål ute vid Kirseberg. Sägen säger att en riktig häxa var de som kunde flytta på vattnet medan många oskyldiga som utpekats som häxor drunknade. Drunknade man var man inta någon häxa.

Notering: Södergatan är en av stadens äldsta gator i kaplanen i S:t Petri, Nils Jörgensens plan 1586 upptas gatan.

Södergatan från Gustav Adolfs Torg 1961

Södergatan från annan vinkel, här ser man klart att guldaffären ligger på bilden till höger.

Gatan ner till vänster sedan är Per Weijersgatan.

Den högra sida utom bildinnehåller idag:

S:t Jörgen Hotell

Samt en bank plus Intersport och en restaurang.

Idag är hela Södergatan ner till Stortorget en slags ströget vilket jag personligen välkomnar men det är inte bra för butiksinnehavarna om man ska tro vad dessa säger, men dom över lever säkert.

 

Köbildning till 1:ans sista tur på sträckan Dalhemsgatan - Gustav Adolfs Torg.

 Slut med plinget på Södergatan. Mitt i Lundavägen på en gräsbevuxen remsa, gick spårvägslinje nummer 1 på, sin dagliga färd mellan Rosengårdsstaden och Dalhemsgatan. I samband med att man bestämde inom stadsfullmäktige att Lundavägen skulle göras om (asfalteras) beslöts även att halva sträckan av dennas linje skulle ner. Sagt och gjort, den 2 Maj 1957 gick den sista spårvagnen nummer 1 mellan torget och Dalhemsgatan. Sedan dess inget pling på Södergatan ingen skramlande spårvagn, samt inget spårvagnsgnissel vid Stortorget längre.

tillbaka