Notera: Huset i bild längst bort i vänsterfoto finns kvar idag.

Här vid just denna station här säkert mången stått och vinkat ett annat farväl eller väntat på ett så icke ovanligt är för den tiden ett försenat tåg. På bild nedan byggnaden till höger är väntsalen till Malmö - Limhams järnväg vid Bagers plats. Malmö västra station ligger alltså till vänster utanför bild. Pojkarna sitter alltså på ”sillatåget” som hade en hållplats vid Ribersborg,avstigning för att sedan att njuta av hav och vind och ett och annat bad. Inte minst tycktes det vara ett normalt inslag i skolorna framför allt Sofielundsskolan och Södervärnsskolan att man gavs möjligheten att åka "badtåget" som det kallades på utflyktsresor och bad till Ribergsborg. Med fest och musik av musikkåren ställde barnen upp i led för respektive skola för avfärd och inräkning så att alla var med. Här fick man inte glömma så att man hade med sig sin hallonlemonad och plättar eller vad nu föräldrarna packat med i sin medhavda ryggsäck.

Raka spåret till badplatsen på Ribergsborg "Ribban"

*

Redan år 1904 fanns det som vi vet tåganknytningar från Södervärn till Falsterbo. På stationshuset kan vi se unionsflaggan (när Sverige var i union med Norge under 1814-1905) detta ger väl en ungefär bild av tiden för fotot.

*

Linjen lades ner den 23 augusti 1971 men Stationshuset stod kvar till 1973, två år efter att sista tåget gjort sin sista avfärd till badstället i Falsterbo. Revs sedan på 1980-talet.1960 alltså tretton år tidigare hade man lagt ner trafiken till Trelleborg från Södervärn station.

Södervärns Station i slutet av 1960-talet. Tåget mot badet och Falsterbo, de finare folkets strand. Färden dit med kompisarna, [själva var jag vid denna tidpunkt 15 år] gick med gungande gul-orange rälsbuss. Det gällde bara att inte missa sista avgången tillbaka till Malmö för då var man illa ute. Sista tåget var alltid fullt av trötta halvsovande ungdomar.

*

Men 1960-talet var järnvägsnedläggningarnas tidevarv och turen kom också till Falsterbobanan. Inga protester hjälpte och den 22 augusti 1971 körde sista tåget.

*

Historia om dessa badtåg: I april 1886 rullade det första tåget mellan Malmö och Vellinge. Banan byggdes ut och sträckte sig så småningom till Falsterbo. På sommaren alla söndagar var tågen alltid fulla med folk som skulle ner till stranden i Falsterbo. Fram till augusti 1965 gick det särskilda badtåg som drogs av ånglok. Dessa var de sista ånglok som gick i ordinarie trafik i Sverige. Även vi turister i detta sommarparadis Falsterbo har väl våra egna historier dock av mera privat karaktär, väl bevarade efter dessa år.

Södervärns station revs 1971. Nu gäller det att använda den moderna tekniken. Men visst det hade inte varit helt fel att återinsätta något liknade igen. Charmen, det är det hela med detta skrivande tilltag.
I bakgrunden skymtar vårt vattentorn utmed Nobelvägen

Salomon Sörensen

Arkitekten bakom en av många byggnader som kom att bära dennes signum. Etablerade sig i början av 1880-talet. Under sin tid i Malmö ritade han över 100 st byggnader till staden.

Tillbaka.