Det första sockerbruket i Sverige, Skåne,Malmö.

Det sannolikt första sockerbruket i Skåne kom att förläggas just i Malmö år 1770. Det hette Svanen i kvarteret Svanen mitt emot ingången till Petri Kyrka resp Patrioten som låg i kvarteret Patrioten just där *)Göran Olsgatan och Adelgatan mötas, alltså i västra Malmö, ungefär vid Petri Kyrka.

Dessa båda drevs i bolagsform och gick samman år 1801 med Frans Suell som störste delägare. De var då Malmös största fabriker om man ser till produktionsvärdet. Här var 104 personer anställda år 1820, varav 16 personer vid själva sockerbolaget. Jämfört med Napoleons sockerframställning var produktionen rätt ansenlig åren 1813-1819. År 1826 ombildades båda bolagen til ett Patrioten med ny ägare. På 1830-talet gick produktionen ner för att helt upphöra året 1857. Man importerade råsocker och raffinerade det i Malmö. Det väsentliga arbetet hade utförts i Västindien på en ö vid namn S:t Croix, som då tillhörde Danmark. Hans Johan Schaurta i Köpenhamn förmedlade rörsockersaften. Detta kokades och slogs sedan i bleckkonor där sirapen fick rinna ut.

Formen öppnades och klumpen med råsocker krossades och torkades, ju gulare denna var, desto mer sirap innehöll denna och priset blev lägre. *)Göran Olsgatan:Borde rätteligen vara Johan Olsgatan,efter Johan Olufsen (olsen) bortgången år 1702 i Malmö Caroli. Handelsman och ägare av gården.Gatan är ursprungligen döpt efter guldsmeden och rådmannen Jacob Guldsmed bortgången år 1549."Jacob Guldmeds straede år 1527.

tillbaka