öns Filsgatan 20, Malmö, Väster

Småfolket på värnarna.

Från historian kan vi läsa att just under 1800-talet växte industrin så det knakade och med detta sög sig Malmö till just då mycket arbetare med familjer från landet, man såg att folkmängden ökade kraftigt. Som siffror kan nämnas att år 1820 var Malmö 7000 invånare och en siffra som steg rejält fram till år 1850 då invånareantalet var 26000 m.a.o en nästan intill fyrdubbling. Bostäderna var i dåligt skick och de sanitära förhållanden urusla. Kolera och rödsotsepidemier under 1800-talet slog hårt mot den hopträngda befolkning. Småfolket, arbetare och enkla hantverkare trängdes samman i egna kvarter eller stadsdelar. I Malmö bodde småfolket huvudsakligen på de s.k. värnarna, Östervärn eller Södervärn, och på Öster och Väster, många i låga envåningshus vid smala kullerstensgator, där det inte fanns trottoarer och med öppna rännstenar.

Jöns Filsgatan 20 Malmö, Väster. Knappast många kvadratmeter. Huset som kallats "Malmös minsta hus" revs år 1920. Besök gärna denna gata, ännu finns ett antal kvar av de gamla husen, bevarade och väl restaurerade till eftervärlden. Idag dessa bebodda och svårt att få folk att lämna dessa, man trivs helt enkelt för bra.

Gatan uppkallad efter rockedrejaren [svarvaren] Jens Fiil. Han bodde här mellan åren 1645-1685. Gatan har även burit namnet John Fyhls gata, som blev Fyhlegatan år 1710 och även Filgatan. Dagens namn fastslogs år 1864.

tillbaka här