Sliperiet på S:t Tomasgatan kände väl alla till.

Sankt Thomasgatan sedermera efter rivning Kattsundsgatan.

Tidigare kallad "Cattesund"

Sliperiet vid S:t Thomasgatan, Malmö. Min omtalade järnaffär J. Nilsson & Son som sysslade med allt från sportartiklar, fritidsartiklar till att slipa mina gamla sillarör till skrillor. Man slipade hos den som var billigast det var här eller borta på Stora Nygatan, den butiken finns än idag. Mitt emot ser vi Kafe Linnea från andra hållet

Nilssons Järn eller Nilsson sliperi på Kattsundsgatan, tyvärr som allt annat som skulle lämna plats för nya hus revs detta kvarter mellan 1967-1969. Fortsätter vi gatan ner kommer vi snart fram till Östergatan.

Noter till höger efter trafikskylten där har vi Mårtensgatan som då löpte rakt fram över Djäknegatan och in till S:t Petri Kyrka.

Fortsätter du rakt fram så passerar du på din vänstra sida först Grönegatan därefter kommer Jerusalemsgatan och rakt fram påträffar du Rundelsgatan.

J.Nilsson & Co, Sliperi och stansjärnsfabrik.

Historik:

Firman grundades år 1884 av Fabrikören Johannes och Jöns Nilsson. Efter Jöns bortgång år 1919, drevs affären vidare av brodern Johannes. Denne blev med detta ensam ägare fram till sin bortgång år 1927, då sterbhuset drevs vidare av Johannes söner, Harry, John, Thor samt Gunnar. Mest känd för oss ungar var att man kunde slipa sin skrillor här. Annat var annars kännemärket för företaget körsnär och handskmakeriverktyg, vilket exporterades över hela världen. En annan specialgren var tillverkningen av solur. Företaget utvidgade sin verksamhet år 1923 då med en välsorterad affär i järn och sportvaror.

Vy från andra hållet.

Tillbaka.