För Dig som är ännu mer intresserad av Malmö Skolors historia rekommenderas boken: Under Skolstyrelsen tid. Malmö skolor 1958-1995.       

Eva Fürstenberg boken finns på Skolmuseét.

Skolväsendet Malmö. Dessa anor sträcker sig ända tillbaka till dansktiden då det år 1406 med påven Innocentius VII välsignelse inrättades en Latinskola vid S:t Petri Kyrka. Skolan som då hade sina lokaler i ett tvåvåningshus vid Själbogatan och Mäster Nilsgatorna Skolhuset fungerade fram till år 1827 sedermera kom detta att användas till andra ändamål som tex. spruthus, som senare revs år 1871. Senare när reformationen nådde Malmö år 1529 ändrades Latinskolan till en Luthersk skola. Lokalerna blev dock för trånga varför en flytt år 1827 blev nödvändig vilket gick till Dringerbergska gården, den gamla myntmästaregården vid Västergatan, Frans Suellsgatan och Norra Vallgatan. Flytten var dock temporär eftersom man år 1873 beviljades ett byggnadslov om att få uppföra den 30 september 1879 Malmö Allmänna Läroverk för gossar Platsen är nuvarande Drottninggatan- Amiralsgatan känt idag som Malmö Latinskola.[Gymnasieskola]

 

1406 Utfärdas ett privilegiebrev av Påven Innocentius VII som grundar Malmö Latinskola. Latinskolan äldsta byggnad, sådan den tedde sin allmänt före rivningen 1871.

Skolan låg då placerad hörnet av S:t Petri Kyrkogård vid Själbogatan Och Mäster Nils gatorna

 

1827 flyttar Latinskolan till ny lokal närmare bestämt till Dringenbergska Gården som den senare kommer att heta.

 

1858 uppfördes Gamla Östra Förstadsskolan vid Värnhemstorget uppförs. Nuvarande rester som är kvar heter Rörsjöskolan som senare 1866 utvidgades.

1862 Värdshuset Mon Bijou tas i bruk fört skoländamål. Skolan döptes till Södra Förstadsskolan men i folkmun förblir det Mon Bijou, så även idag 2001. 

Som senare 1869 utvidgades samt 1879 med en ny flygel - den östra.1899 invigdes den nya delen som även kom att innehålla skolbad i källaren. 1923 byggs det till för fortsättningsskolan behov, och därefter kallas denna för Mon Bijourskolan.

1865 införs betygsböcker fr. o m 27 Maj.

Latinskolan flyttar till ny byggnad vid Rörsjön som invigdes 30 september 1879.

Västra Skola som uppfördes år 1883 vid Ostindiefararegatan på Väster. Västra skolan uppfördes på en tomt mitt inne de äldre stadsdelarnas ålderdomliga bebyggelse beståenden av små låga hus, varav flera var byggda på 1600- och 1700-talet. I kvarteret fanns det gamla sjukhuset kvar och den nya skolan ersatte äldre fattigvårdshus. Under lång tid fanns gränser mellan fattiga och rika. Skolan bestod till stor del även uppfostran av kyrkans. Segrationen mellan fattiga och rika var uppenbar många har vittnat om fiendskapen mellan "tarmarna" folkskolebarnen och "brackorna" läroverkspojkarna. Gränserna mellan pojkar och flickor var helt klara. Pojkarna gick på Östra Skolan och flickorna på Västra Skolan.

Malmö Högre Läroverk för flickor. Uppfördes vid Slottsgatan 1883 med annexbyggnad vid Grynbogatan. På 1920-talet byggdes dessa byggnader ihop efter ritningar av Salomon Sörensen. Byggnaden användes fram till 1950 av; bl.a Rådhusrätten, Komvux samt Studieförbundet. Annexbyggnaden revs under 1980-talet.

Malmö Lyceum för flickor. [ Tekla Åbergs flickläroverk] Skolan grundades år 1888 man flyttade sedan i lokalerna Magistratsparken 1904. Ritad av Alfed Arwiidius.

1898 Hermods Korrespondensinstitut. Denna skola hade en stor betydelse för många människors vidareutbildning. Grundare var Hans Svensson Hermod. Utbildning per korrespondens. Under åren har hundra tusentals svenskar i någon form anlitat just Hemods. Hermods slog även ihop sina påsar med Liber. Lokalerna på Slottsgatan lämnades 1988.

Pildammsskolan 1900.

Byggdes på 1900-talet vid Rådmansgatan - S:t Johanessgatan revs sedan under 1980-talet.Kvar finns endast gympasalen en röd liten tegelbyggnad just på hörnet.

Denna skola bestod ursprungligen av fyra fristående byggnader.

Uppförd av Johan Snmedberg.

 

St: Petri Läroverk, Fersens väg - Regementsgatan, Malmö.

 

1941 invigs Österportskolan.

1959 införs åttaårig skolplikt.

1968 införes femdagars vecka

1970 blir engelska obligatoriskt ämne i årskurs 3.

1980 slopas betygen i årskurs 2 samt 3.

tillbaka