Lennart. 1960.

Ombord på M/S Belona med olja som last på väg från Göteborg till Persiska viken så försöker man slå ihjäl tiden med att göra som så många andra hitta sin stil sin balans. För kännedom han lyckades inte att bli någon ny stålman.

 

tillbaka.